Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T12:20:15+02:00

Özel inşaat faaliyetini, inşaat taahhüt faaliyetinden ayıran temel özellik, gerçek ya da tüzel kişilerin kendi adlarına konut, işyeri vb. yapıp satmalarıdır.

 

ü  Özel inşaat işletmeleri satın aldıkları veya kat karşılığı temin ettikleri arsa üzerine, ilk madde ve malzeme, çeşitli makine ve aletlerle, enerji ve emek kullanmak suretiyle ortaya yapılar çıkarmaktadırlar.

 

ü  Bu yapılar, Apartman, işyeri, vb olarak tanımlansa da sonuç itibariyle bir mamul üretimi söz konusudur. Bu nedenle özel inşaat işletmelerin kullandığı maliyet muhasebesi hesapları, diğer mamul üreten işletmeler ile aynıdır.

 

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

 

ü  Özel inşaatlarda üretim genelde birden çok dönemi kapsamasına rağmen GVK.42.md. kapsamında değerlendirilmez.

 

ü  Özel vergilendirme sistemi geçerli değildir, genel vergilendirme sistemi geçerlidir.

 

ü  GVK’na göre gayrimenkul alım-satımı ve inşaat işiyle sürekli uğraşanların elde ettiği kazanç ticari kazanç olarak tanımlanmıştır.

 

ü  Geçici vergi mükellefiyeti vardır.

 

ü  Ticari kazancın ortaya çıkması için satışın gerçekleşmesi ve inşaatın tamamlanması gerekir.

 

ü  Ticari kazanç satış ile maliyet arasındaki olumlu farktır.

 

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE MALİYET TESPİTİ

 

İmal Edilen Emtia; V.U.K. Madde 275;

ü  İlk madde ve malzeme bedeli,

ü  Mamule isabet eden işçilik,

ü  Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse,

ü  Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse.(ihtiyaridir.)

 

ÖZEL İNŞAATLARDA ARSA KAYNAKLARI

 

ü  İnşaatı yapan işletmenin kendi bünyesinde bulunması,

ü  Başkasına ait arsaların satın alınması,   

ü  Başkasına ait arsaların daire veya işyeri karşılığı (kat- karşılığı) alınması,

 

Arsa Maliyeti;

Arsa Satın Alınması;

ü  VUK 270. madde gereği Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden (düzlenmesinden) oluşan giderler ilave edilir.

ü  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon giderleri ile Emlak Alım vb. vergi ve harç bedellerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. 

ü  Satın alınan bu Arsalar 150- hesapta bekletilir. İnşaata başlandığında ise arsa maliyetinin üretim maliyetine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

1 5 1