Cevaplar

2013-01-04T14:16:55+02:00

Örgüt kültürü temelde paylaşılan değerler bütünü olarak tanımlanır ve bilgi 
yönetimi süreci için ön koşul niteliği taşır. Destekleyici nitelikte bir örgüt kültürü 
ve örgüt yapısı ile örgütsel bilgi yönetimi kolaylaşabilir ve örgütsel etkinlik de
artırılabilir. Bu araştırmanın amacı örgüt kültürü ve örgüt yapısının bilgi yönetimi 
süreçleri ve örgütsel etkinliği ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Bunun 
yanında bu çalışmada bilgi yönetimi süreçlerinin örgütsel etkinlik üzerindeki 
doğrudan etkileri de araştırılmaktadır. Araştırma süreci anket çalışması ile 
yürütülmüş, örneklemi denetim ve bankacılık sektöründen çalışanlar 
oluşturmuştur. Çoklu regresyon analizleri ve hiyerarşik regresyon modelleri 
örgütsel yapı ve örgüt kültürünün bilgi yönetimi süreçleri üzerinde etkili 
olduğunu, bilgi yönetimi süreçlerinin de örgütsel etkinliği artırdığını ortay

 DİĞERİNİ BULAMADM :(

0
2013-01-04T14:21:07+02:00

GELECEK İÇİN YÖNETİM (1990’LAR ve SONRASI)

Peter F. Drucker

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren : Fikret Üçcan


Kitap İktisat, İnsan, Yönetim ve Organizasyon olmak üzere dört bölümde incelenmiştir.


İlk bölümde genel olarak ekonomi bilgileri verilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, Japonya’nın ekonomi yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Peter F. DRUCKER İktisat adlı ilk bölümde ekonominin geleceği hakkında öngörülerini açıklamaktadır. 1990’lı yıllar beş önemli alanda, sosyal ve ekonomik çevre ile işletmelerin stratejilerinde, yapısında ve yönetiminde çok yaygın etkileri olan değişikliklere yol açacaktır. Birincisi dünya ekonomisi, işadamlarının, siyasilerin ve iktisatçıların hazır bulup olduğu gibi kabul ettiğinden çok daha farklı olacaktır. Ekonomik ilişkiler, ülkeler arasında değil giderek birbiriyle ticaret yapan bloklar arasında gelişecektir. Önümüzde on yıl içinde ortaya, Japonya’nın çevresinde gerçek bir şekilde örgütlenmiş bir Doğu Asya bloğu ile bunun paralelinde Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Kuzey Amerika olmak üzere üç blok çıkması ihtimali vardır. Böylece, gerek yatırım gerek ticaret ilişkileri iki taraflı ve üç taraflı anlaşmalarla yürütülecektir.Mütekabiliyet, kolayca, berbat bir korumacılık haline dönüşüp bozulabilmektedir.


İkinci olarak, işletmeler ittifaklar vasıtasıyla dünya ekonomisine entegre olacaktır. Burada sadece işletmeler değil, üniversiteler, sağlık kurumları, mahalli idareler gibi kar amacı gütmeyen kurumlarda ortak olacaktır.


Üçüncü olarak, 1920’lerde modern şirket organizasyonunun ilk meydana çıktığı günden bu yana , ilk defa 1990’larda daha fazla işletme yeniden yapılanacak ve bu yapılanma daha radikal olacaktır. Yarının işletmeleri iki yeni kurala uyacaktır. Bir: İnsanların işin bulunduğu yere gitmek yerine işi insanların bulunduğu yere götürmek. İki: Oldukça üst düzeydeki yönetim ve meslek kademelerine yükselme fırsatı sağlayan faaliyetleri dışardan bir müteahhide yaptırmak.

 

0