Cevaplar

2013-01-04T14:26:22+02:00

MEKKE’NİN FETHİ (H. 8/ M. 630) ve HUNEYN SAVAŞI (H. 8 / M. 630)

 

Müslümanların yanında yer alan Hüzaa kabilesine Mekkelilerin yanında yer alan Beni Bekir kabilesi saldırdı. Kureyşliler Beni Bekirlileri desteklediler. Bu Hudeybiye barışına aykırı idi.  Böylece andlaşma bozulmuş oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz 1 Ocak 630 yılında, doğup büyüdüğü yurdunu fethetti. Ka'be'yi ezanla şenlendirdi. Aynı yıl Müslümanlar aleyhine harekete geçen Hevazin ve Evtas kabileleri yenilgiye uğratıldı. Şair Ka'b da bağışlanarak Müslüman oldu ve meşhur Kaside-i Burde'yi söyledi.

 

TEBÜK SAVAŞI (H. 9 / M. 630)

 

H. 9 yılında Bizans tehdidine karşı Peygamberimiz kıtlık olmasına rağmen 30.000 kişilik bir ordu hazırladı. Tebük'te 20 gün kalındığı halde, düşman karşılarına çıkmadı. Oralardaki bazı belde ahalisi vergiye bağlandı. İslâm ordusu bayram sevinci içinde Medine'ye döndü. Daha önce aleyhte konuşmalar yapan münafıklar bir kere daha rezil oldular. Bu seferden dönüşte münafıkların düşmana yataklık yapmak amacıyla yaptırdığı Dırar Mescidi yaktırıldı. Aynı yıl Peygamberimizin Mariye’den doğan oğlu İbra­him vefat etti. Yine bu yıl Peygamberimiz her tarafa çeşitli görevliler ve bu arada mürşidler yollamış, böylece Arabistan'ın her yanında İslâm'ın sesi daha güçlü bir şekilde duyulur olmuştu.

 

1 2 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T14:30:42+02:00

630 Yılında Kök Türklerin doğu kanadı Çin hakimiyetine girdi.(ORTA ASYA)

630 Yılında Müslümanlar Mekke'yi fethetti.(ARABİSTAN)

1 5 1