Cevaplar

2013-01-04T14:34:35+02:00

Demir çelik Bunlar Belki Olur 

0
2013-01-04T14:34:38+02:00

Asfalt delgileri katı basıncıyla çalışır ve yerdeki asfaltı kırmakta faydalı olur. 

Bilimsel olarak açıklamak gerekirse, 

Basınç P kuvvet F ve yüzey alanı da S ile gösterilirse


Bu bağıntıya göre kuvvet sabit ise basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Eşit ağırlıktaki tavuğun bataklıkta ördekten daha fazla batmasının nedenitavuğun ayaklarının yüzey alanının ördeğinkine göre küçük dolayısıyla basıncının ördeğinkine göre büyük olmasıdır. Ördeğin ayağı perdeli olduğu için yüzey alanı büyük basıncı ise küçüktür. Sivri uçlu çivinin ucundaki basınç büyük olduğu için küt uçlu çiviye göre daha kolay çakılır. Bıçak köreldiği zaman bilelenerek yüzey alanı küçültülür ve basıncın artması sağlanır. Bu nedenle aynı kuvvetle daha kolay kesme işlemi sağlanmış olur.
Basınç birim yüzeye etkiyen dik kuvvet idi. Şekildeki cisim yatay ve düşey duvarlar arasındadır. Cismin ağırlığı yatay duvara etki ettiği için yatay duvara basınç uygular. Düşey duvara ağırlığından dolayı kuvvet uygulamadığı için basınç da uygulanmaz.
Şekildeki cisim belirtilen yerden düşey olarak kesilirse her bir parçanın basıncı bütün cismin basıncına eşit olur.


Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı büyüklükte iletirler. Fakat basıncı aynen iletmezler.

Şekildeki çivinin geniş yüzeyine F kuvveti uygulandığında bu kuvvet sivri uca da aynen iletilir. Dolayısıyla sivri ucun yüzey alanı küçük olduğundan basınç daha büyük olur.

1 5 1