Cevaplar

2013-01-04T15:52:59+02:00

Özgürlük kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki anlamda tanımlanmaktadır. 1)Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. 2)Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet… 

 

Türk siyasi hayatına baktığımızda son 100 hatta 150 yıla özgürlük (ya da hürriyet) kelimesinin damgasını vurduğunu görürüz. İktidara aday olan ya da iktidara gelen partilerin ilk gündemi hep özgürlükler olmuştur. Özgürlük(liberty) 1789 Fransız Devrimi’nin dünyaya hediye ettiği üç kavramdan biridir. Ayrıca, Fransız Devrimi dünyaya eşitlik(equality) ve kardeşlik(fraternity) kavramlarını da hediye etmiştir. Bu üç kavram ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Tabi ki Avrupa’nın bir parçası olan Osmanlı İmparatorluğu da bu kavramlardan ve bu kavramlara bağlı olarak ortaya çıkan akımlardan yoğun bir biçimde etkilenmiştir. Bu etkilenme 19.yüzyıl’da Tanzimat Fermanı(1839) ile başlamış, 1856 Islahat Fermanı’yla devam etmiş, 1876’da I.Meşrutiyet’le merhale kat etmiş, 1908 Devrimi’yle doruğa ulaşmış ve nihayet 1923 yılında Cumhuriyet’i doğurmuştur.

 

0