3)atomlardaki proton sayısı ile element kavramı arasındaki ilişki ?

4)kimyasal olaylarda kütlenin korunumu kanunu deyince ne anlıyorsunuz

5)sabit oranlar kanunu ile dalton atom teorisi arasında ne gibi bir ilişki vardır

6)avagadro hipotezini açıklayınız

7)oda koşullarında 25 derece maddelerin farklı fiziksel hallerde bulunmasının nedenlerini açıklayınız ?

cevapladığınız sorunun rakamını yazmayı unutmayın ..

2

Cevaplar

2012-10-04T17:16:57+03:00

Kaçıncı sınıf bu sorudğun sorular

0
2012-10-04T17:17:48+03:00

1-)Element tek cins atomlardan meydana gelmiş kendine has özellikleri olan saf maddelerdir.Her elementin çekirdeğinde artı yüklü proton dediğimiz parçacıklar vardır.Her elementin çekirdeğinde bulunan proton sayısı farklıdır.Proton sayısı ayni zamanda o elementin atom numarasını verir.Dünyada ayni proton sayısı olan farklı element yoktur.

4-Girenlerle çıkanların aynı olması 

6-

Avogadro yasası (Avogadro hipotezi olarak da bilinir), Amedeo Avogadro'nun 1811'de bulduğu bir gaz yasasıdır. Bu yasa, eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer. Buna göre, belirli bir hacimdeki gazın bulundurduğu molekül sayısı, gazın kütle ya da boyutundan bağımsızdır. Örnek olarak, aynı hacimdeki hidrojen ve nitrojen verilebilir. Buna göre, hidrojen de nitrojen de, aynı hacim, aynı basınç ve aynı sıcaklıkta aynı molekül sayısına sahiptir.

Bu yasanın bir kısmı, matematiksel olarak şöyle gösterilebilir:

.


1 5 1