Cevaplar

2013-01-04T16:57:29+02:00
yunus emre özlü sözler

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü. Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece.
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim işim sevgi için
Aşkın yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.
Akıl bir kişidir, Allah'a bakar.
Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar.
Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir.
Medet etmek sana onun işidir.
Gelin taniş olalım, işi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz.
Eğer aşkı sever isen can olasın.
Kamu derdine hem derman olasın.
Çalab'ın dünyasında
Yüz bin dürlü sevgi var;
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü. Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın. Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca. Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar. Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder Dervişlik baştadır, tacda değil. Kızdırmak oddadır, sacda değil. Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece.
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim işim sevgi için
Aşkın yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim.
Akıl bir kişidir, Allah'a bakar.
Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar.
Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir.
Medet etmek sana onun işidir.
Gelin taniş olalım, işi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz.
Eğer aşkı sever isen can olasın.
Kamu derdine hem derman olasın.
1 3 1