Cevaplar

2013-01-04T17:35:37+02:00

SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Bu yöntem 1960'larda Harvard Üniversitesi'nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir.

SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, işletmenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, işletmeye tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin (örneğin rakip firmaların atılımları, tüketici tercihlerindeki ani değişikliker) önceden farkedilip önlem alınmasını, işletmenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, işletmenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında işletmeyi düşürebileceği zor durumlarını analiz edilmesini vb. stratejik ve planlamacı yaklaşımları kapsamaktadır.

SWOT analizi sonucunda işletmeye çeşitli kazanımlar elde edebilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz. Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz. Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.
0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T17:38:14+02:00
Kariyeriniz için SWOT Analizi Posted by Bahar in Araçlar, Seçkin Makaleler on Mart 18, 2011 | one response

SWOT Analizi nedir?  Kariyerimiz için SWOT Analizini nasıl kullanabiliriz?

Yeteneklerimizi bilinçli şekilde kullanarak ve kendimizi iyi tanıyarak iş dünyasında kapasitemizi arttırmak ve gerçek potansiyelimize ulaşmak mümkündür. Kariyerimiz için bireysel düzeyde yapacağımız en etkili çalışmalardan biri öncelikle zayıf ve güçlü taraflarımızı belirlemektir.  Bu adımdan sonra eksik ve donanımlı olduğumuz yönlerimizi iyi yöneterek karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliriz.  Bunu yapmak için SWOT analizi hem basit hem de etkili bir uygulamadır.

SWOT analizi sayesinde eksiklerinizi belirleyebilir ve daha önce farkına varmadığınız fırsatlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize SWOT penceresinden bakarak birlikte çalıştığınız insanlarla aranızda olan farklılıkları belirleyebilir, güçlü taraflarınızı daha verimli kullanmaya başlayabilir ve gelecekte sizi ne gibi tehlikelerin bekleyebileceğini görerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

SWOT ne anlama gelir?

İngilizce bir terim olan SWOT kelimesinin açılımı aşağıdaki gibidir:

Strengths (Güçlü Taraflar)

Weaknesses (Zayıf Taraflar)

Opportunities (Fırsatlar)

Threats (Tehlikeler / Tehditler)

 

 

 

Güçlü Taraflarınız (Strengths)

Sizi diğer insanlardan farklı kıldığını düşündüğünüz yönleriniz nelerdir? Aldığınız eğitim, sertifikalar, kurslar, bildiğiniz yabancı diller, akademik başarılar nelerdir? Kendiniz ile gurur duyduğunuz noktalar nelerdir? Birlikte çalıştığınız insanlar size için en çok ne konuda danışırlar? Kişisel kaynaklarınız nelerdir?  Mesela üyesi olduğunuz kurumlar, tanıdığınız önemli kişiler kimlerdir?

Zayıf Taraflarınız (Weaknesses)

Eğitiminizde eksikliğini hissettiğiniz taraflarınız nelerdir?  Özellikle şu anki konumunuzdan sizi bir adım daha ileriye götürecek bir beceri ne olabilir? Sizi iyi tanıyan arkadaşlarınızın ya da birlikte çalıştığınız kişilerin dile getirdiği eksik yanlarınız nelerdir? İş yerinizde genellikle yapmaktan uzak durduğunuz işler nelerdir?  Mesela size verilen görevlerden yerine getirmesini sevmediğiniz bölümler nelerdir? Kendinize ne kadar güveniyorsunuz?  Örneğin topluluk içinde sunum yapmak ya da yabancı bir dilde toplantı yönetmek gibi işlerden kaçınıyor musunuz? Sizi işinizde negatif etkileyen huylarınız nelerdir?  Mesela çabuk sinirlenme, geç kalma, söz kesme, stresle başa çıkamama gibi. Kendinize olan güveninizi etkileyen, unutkan olmak, heyecan ve panik yapmak, topluluk önünde konuşmaktan çekinmek gibi kişisel özellikleriniz var mı?

Fırsatlar (Opportunities)

İş yerinizde müşterilerinizin şikayet ettiği bir konuda sizden gelecek bir öneri ne olabilir?  Bu şekilde getireceğiniz bir çözüm sayesinde işinizde ilerlemek için kendinize fırsat yaratmanız mümkün mü? Rekabet içinde olduğunuz şirketler ortak müşterilerinize karşı nasıl hatalar yapıyorlar?  Bu hatalardan neler öğrenebilirsiniz?  Bu bilgiyi kendi avantajınıza çevirerek kendinize nasıl fırsatlar yaratabilirsiniz? İş yerinizin şirket olarak gelecek ile igili planları nelerdir?  Bu anlamda sizin önünüze nasıl fırsatlar çıkabilir? Çalıştığınız sektörde eksikliğini hissettiğiniz ve henüz yeri doldurulmamış bir konu var mı? Kariyer stratejiniz açısından akıl danışabileceğiniz kişiler var mı?

Tehlikeler / Tehditler (Threats)

İş ortamınızda kendinizi size yetersiz hissettiren, hatta tedirgin olmanıza yol açan kişiler ve olaylar nelerdir? Şu anda iş ortamınızda kariyer gelişiminize veya yaptığınız işe engel teşkil eden durumlar nelerdir? Aynı hedef için sizinle rekabet halinde olduğunu hissettiğiniz kişiler kimlerdir? Gelişen teknolojinin işinizi elinizden alması mümkün müdür? İş tanımınızda değişiklikler olması ve sizin yeni görevler için yetersiz kalmanız mümkün müdür? SWOT analizi dahilinde belirlediğiniz zayıf taraflarınız tehlikeye veya tehdite dönüşebilir mi?

 

Kişisel SWOT Analizi Örneği

 

Güçlü Taraflar

 

İyi insan ilişkileri;  Liderlik becerileri

10 yıl orta düzey yönetici tecrübesi

Güçlü referanslara sahip olma

Zayıf Taraflar

 

İşimi aceleye getirerek hata yapma

Yabancı dil yetersizliği

Sektörümdeki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip etmeme

Fırsatlar

 

Doğum iznine çıkan iş arkadaşımın yürüttüğü projelerden birini yürütme olanağı

Yönetici eğitiminde karşılaşacağım kilit insanlar

Tehlikeler

 

İşten çıkarmaların beni olumsuz etkileyerek motivasyonumu azaltması

Yabancı dili iyi olan iş arkadaşımın çok uluslu toplantılara benim yerime girmesi

0