Cevaplar

2012-10-04T17:21:40+03:00
Ergenlik Dönemi Nedir   Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe kadar süren, hızlı bedensel büyümenin yanı sıra ruhsal ve cinsel yönden de gelişilen dönemdir   Ergenlik dönemi genel olarak 12-21 yaşlar arasındaki dönem olmakla birlikte dönemin başlangıç ve tamamlanması kesin sınırlar göstermez.Kişiler arasında ergenliğe geçiş ve tamamlama  yönünden farklılık olabilir.Genel olarak kızlar erkeklerden 2 yıl önce bu döneme girerler.Genetik ve çevresel etkenlerle ergenliğin başlaması,bedensel ve ruhsal değişimler farklılıklar gösterebilir.Kişiler arasındaki bu gelişme farklılıkları gençlerin kendilerini başkaları ile kıyaslamalarına ve yersiz kaygılara kapılmalarına neden olabilir.   Bu hızlı büyüme döneminin genel özellikleri; boy uzaması ve ağırlık artışıdır.Boy uzaması erkeklerde ergenlik dönemi boyunca 10-30 cm kadardır.Kızlarda boy uzaması 10-20 cm kadar olabilir. Ağırlık artışı ise dönem boyunca 7-30 kg olup ortalaması 20 kg civarıdadır.Erkeklerde bu daha çok kas kütlesi şeklinde olurken kızlarda yağ dokusu artışı gözlenir. Bu dönemde üreme bezlerinin çalışmasıyla hormanlar etkili olmaya başlar,hormonların etkisi ile  karakter ve bedensel değişimler oluşur. Fetüs veya Embriyo (Cenin)

Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

Anne rahmi içinde geîişip büyüyen çocu*ğa doğumdan önce fetüs veya eski deyi*miyle cenin adı vefiiir.
2 3 2