Cevaplar

2013-01-04T17:38:45+02:00

Türkiye Türkçesi Türk dilinin Batı kolunda, Özbek Türkçesi ise Doğu
kolunda yer alan iki önemli lehçedir. Ses ve şekil bilgisi bakımından bu iki
çağdaş Türk lehçesi arasında büyük farklar var ise de söz dizimi bakımından
karşılaştırıldıklarında her iki lehçe arasında önemli bir fark bulunmadığı
görülür. Söz dizimsel açıdan önemli bir değişikliğin olmayışı, elbette Özbek
atasözlerinin cümle yapıları için de geçerlidir. Özbek Türkçesindeki atasözleri
arasında “basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle” kuruluşları ile ifade edilenler
kullanılmış; ancak „ki(m)‟li birleşik‟ yapıda atasözleri hiç kullanılmamıştır.
Ayrıca atasözleri arasında, sıralı cümle kuruluşunda olanların oran olarak
çokluğu ile bağlı cümle kuruluşunda olanların azlığı da bir başka özellik
olarak dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Özbek atasözleri; basit, birleşik, sıralı, bağlı cüml

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T17:39:16+02:00

Sözleri kalıplaşmıştır. Örneğin; Damlaya damlaya göl olur. Yerine, Aka aka göl olur demeyiz.

0