Cevaplar

2013-01-04T17:44:57+02:00

güldür

öldür

sustur

yıktır

söndür

1 5 1
2013-01-04T17:44:58+02:00

Fiilden Fiil Yapan Ekler Nelerdir?

Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.

–dir (–dır, –dir,–dur, –dür, –tır, –tir, –tur, –tür)
güldür–, öldür–, sustur–, kandır–, yıktır–, kırdır–, söndür–, küstür–, bozdur–, çaldır–, uyandır–, bölüştür–, kaptır

–il (–ıl, –il, –ul, –ül)
yırtıl–, kesil–, satıl–, açıl–, kırıl–, üzül–, bozul–, dökül–, sıkıl

–in (–n, –ın, –in, –un, –ün)
giyin–, süslen–, korun–, taran–, kaşın–, yıkan–, övün

–ir (–ır, –ir, –ur, –ür)
pişir–, doyur–, şişir–, düşür–, batır

–iş (–ş, –ış, –iş, –uş, –üş)
dövüş–, bul–, kaçış–, ağlaş–, anlaş–, dönüş–, boğ–, çarpış

–t
kurut–, boyat–, sıvat–, şaşırt–, başlat–, ödet–, kısalt–, dirilt

1 1 1