Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T17:45:49+02:00
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse. Akıl, anlayış. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü Omurgalı hayvanların sinir sisteminin kafatası içinde bulunan merkez bölgesi. Omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan ganglion. Serebrum. Sinir sisteminin kafatası içerisinde kalan ve büyük beyin, beyincik ve beyin sapı olmak üzere üç kısma ayrılan merkez
1 5 1
2013-01-04T17:46:06+02:00

kuş beyinli: beyinsiz mantıksız

kafasina denk etmek: sonunda anlamak

2 5 2