Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T18:19:27+02:00

Türkiye'nin yeraltı kaynakları, Enerji Hammaddeleri (kömür, bitümlü şeyl, petrol), Süstaşları, Türkiye'nin Özel Mineral ve Taşları, Metalik Madenler ve Endüstriyel Hammaddeler şeklinde 5 başlık altında sunulmaktadır. Ayrıca yine bu bölümde Türkiye'nin Madencilik Tarihi'ne ışık tutan materyaller sergilenmektedir.ENERJİ HAMMADDELERİ
Enerji hammaddelerinin büyük bölümünü, kömür, petrol, doğalgaz gibi (bitkisel ve hayvansal kökenli) fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Ancak son zamanlarda, jeotermal enerji kaynakları ile nükleer yakıt hammaddesi olarak kullanılan uranyum ve toryum mineralleri de enerji hammaddesi olarak kabul edilmektedir.

Bu bölümde gaz halinde bulunan doğalgaz ile sıcak su-buhar halinde olan jeotermal kaynaklar dışındaki enerji hammaddeleri sergilenmektedir. Türkiye'de enerji hammaddelerine dayalı olarak çeşitli elektrik santralleri ve petrokimya sanayi tesisleri faaliyet göstermektedir. Ayrıca enerji hammaddeleri, sanayi tesislerinde, ısınmada ve ulaşım araçlarında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu bölümde Türkiye'nin enerji hammaddeleri yeralmaktadır. Radyoaktif mineraller, kömür, petrol, bitümlü şeyl, asfaltit vb.

KÖMÜR NEDİR?
Kömür; bitkisel kökenli organik maddeler ve inorganik bileşenlerden oluşan tortul bir "kayaç"tır. Bataklıklarda bitki ve ağaç kalıntılarının üst üste yığışarak çökelmesi ve milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde kimyasal ve fiziksel etkilerle değişime uğraması sonucu oluşur.

Kaynak: http://www.cerezforum.com/turkiye-cografyasi/51218-turkiye-yeralti-kaynaklari.html#ixzz2H1ZTsNLj

0
2013-01-04T18:21:07+02:00
Konu Etiketleri yurdumuzun yeraltı kömür petrol demir nerede oluşmaktadır, yurdumuzun yeraltı zenginliklerini madde halinde göster, türkiyenin yeraltı zenginlikleri madde madde, yeraltı kaynakları madde halinde, ege bölgesinin linyit çıkarım alanları, kalsedon çıkarıldığı yerler mta, yurdumuzun yeraltı zenginlikleri metin, kömür petrol doğalgaz gibi maddelerin çıkarıldığı kaynaklar, yurdumuzun yeraltı zenginliklerini konu alan metinler, yurdumuzun yeraltı zenginlikleriyle konu alan metinler ve görseler, türkiyede taşkömürü yatakları, kömürde bitum üretimi, türkiyen
0