Cevaplar

2013-01-04T18:23:14+02:00

"Atom veya bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenmiştir. Democritus atom kavramından bahseden ilk kişi olmuştur. Atom Yunanca bölünmeyen manasına gelen ATOMOS kelimesinden gelmektedir.

Democritus ve dönemin diğer düşünürleri atomlarının aynı olduğunu varsaydıkları maddelerin birbirinden farklı olmasının nedeninin bu atomların farklı dizilişlerde bir arada bulunmalarından kaynaklanmış olabileceğini düşündüler. Bu düşünceler günümüzdeki atom çalışmalarının temellerini oluşturur

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-04T18:23:45+02:00

http://www.lokmanbas.net/atomun-tarihsel-gelisimi  işine yarar umarım tarihsel gelişimi 5-6 satırdan çok daha uzun sürer bu arada

1 4 1