Cevaplar

2012-10-04T17:31:43+03:00

Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010
Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi
Kitap
Bulunması gereken bilgiler:
Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar
Uçan, A (1994) İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları
Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N ve Erden, M (1986) Eğitim Bilimine Giriş Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası
Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A,Stephan, G ve Ma, Y (Ed) (2000) Technology & Resistance
New York: Peter Lang
Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü (1992) Toplam Kalite Ankara: Türk Standartları Enstitüsü
Makale
Bulunması gereken bilgiler:
§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası
Örnek:
Kızılçelik, S (2002) Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı 7( Nisan 2002)
Gazete
Eşme, E (2002) Ezberci Eğitim: Depremden Beter Cumhuriyet Gazetesi
(5 Temmuz 2002)
Ansiklopedi
Donanım (1998) Bilgi Dünyasına Yolculuk 2Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık
Bildiri
Sevgi, A(2003) Nasıl Bir Müzik ÖğretmeniCumhuriyetimizin 80
Yılında Müzik Sempozyumu (26 -31 Ekim 2003) Malatya: İnönü Üniversitesi
Tez
Tekin, E (2004) Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

0