Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-08-05T16:46:11+03:00
man esaslarından üçüncüsü kitaplara imandır. Yalnız Kur’an dışında kalan diğer İncil, Tevrat, Zebur gibi ilahi kitapların bugünkü şekline değil bozulmamış haline inanmak mecburiyetindeyiz. Bunlara İlahi kitaplar, inananlarına da ehl-i kitap denilir. Kur’an-ı Kerim bu kitapların bozulmamış halini tasdik etmekle birlikte bazı hükümlerini ortadan kaldırmış yeni ve gelişmiş hükümler getirmiştir. Bu kitapların hem sözü hem de manası Allah’a aittir.SAYFALAR (Suhuf)Cenab-ı Hakk’ın küçük toplulukların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birkaç sayfa olarak gönderdiği küçük kitaplara denir. Bir hadis-i şerife göre:Hz. Adem’e(s.a.) 10  sayfa              Hz. Şit’e              (s.a.)   50 sayfaHz. İdris’e(s.a.)    30 sayfa          Hz. İbrahim’e     (s.a.)   10 sayfa olmak üzere toplam 100 sayfa göndermiştir. Fakat bugün elimizde bu sayfaların hiçbiri mevcut değildir.KİTAPLAR (Kütüp)1.  Tevratİbranice kanun şeriat manasına gelir. Cenab-ı Hakk Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına göndermiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları kötü olaylar, esaretler ve sürgünler nedeniyle aslını koruyamamışlardır. Asıl nüsha kaybolunca Yahudi din bilginleri kendi kafalarına göre Tevrat yazmışlardır. Bugün eldeki mevcut Tevrat nüshası ilahi kitap olma özelliğini kaybetmiştir.2.  ZeburHz. Davud aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilmiş ilahi bir kitaptır. İlahi kitapların en küçüğüdür, yeni bir dini hüküm getirmemiştir. Bugün elde mevcut Zebur kitabı bir takım ilahilerden, kasidelerden ve nasihatlardan ibarettir.3. İncil  Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilmiş ilahi bir kitaptır. İncil kelime olarak müjde demektir. Yani Hz. İsa’nın peygamber olarak en önemli vazifesi kendisinden sonra gelecek olan Hz. Muhammed’i (s.a.v.) müjdelemektir. Zamanla İncil’de tahrif edilmiş ve yüzlerce İncil ortaya çıkmıştır. Kurulan bir mecliste birbirinden çok farklı olan İncil sayılarını ancak dörde indirebilmişlerdir. Bu dört İncilin  kendi aralarında birçok çelişkiler mevcuttur.3.  Kur’an-ı KerimAllah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) Cebrail vasıtasıyla gönderilmiştir.
0