Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-04T19:54:15+02:00

İPEK YOLU


Avrupa, doğunun kaliteli ipek ve baharatı ile tanışınca, bu ürünlere büyük bir talep doğmuş ve "İpek Yolu" olarak adlandırılan tarihi ticaret yolları yapılmıştır.

BAHARAT YOLU


Hindistan'dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye Limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe'ye, oradan da kara yoluyla İskenderiye'ye ulaşan yoldur.

KRAL YOLU 

İlkçağda kendiliğinden oluşan bir ticaret yoludur. Aşağı Mezopotamya'da 
İran Körfezi kıyılarından Anadolu'da Ege Denizi kıyılarına kadar uzanır. 


27 4 27