Cevaplar

2013-01-04T20:17:34+02:00

insanların söyleyebildiği güzel sözlerin birleşmesiyle oluşan müzik

0
2013-01-04T20:18:15+02:00

Türk müziği

Klasik Türk müziği Mehter Türk Halk Müziği Oryantal dans Kanto Türkçe Tango Türk pop müziği Mevlevi Anadolu rock Rebetiko Türk Hip-Hop Müziği Arabesk müzik Arabesk-Pop Müzik Arabesk-rock Fantezi müzik R'n'Besk

Türler

Türk alternatif müzik Klasik türk müziği Oryantal Türk halk müziği Türk Hip-Hop Müziği Türk caz müziği Osmanlı ordu müziği Devlet Opera ve Balesi Türk pop müziği Türk dini müziği Anadolu rock


Etnik müzik

Ermeni Müziği Azeri Müziği Bosna Müziği Yunan Müziği Yahudi Müziği Kürt Müziği Pontus Müziği Roman Müziği Zaza Müziği Yöresel Halk Türleri Ege Müziği Rumeli Müziği Karadeniz Müziği Kıbrıs Müziği Osmanlı yöresel türleri Arnavut Müziği Arap Müziği Ermeni Müziği Balkan Müziği Kıbrıs Müziği Mısır Müziği Yunan Müziği Macar Müziği Kürt Müziği Pers Müziği Pontus Müziği Trakya Müziği

Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik. Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir. Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır.
Konu başlıkları

* 1 İslamiyet Öncesi
* 2 Geleneksel Türk Müziği
o 2.1 Klasik Türk Müziği
o 2.2 Halk Müziği
* 3 Klasik Batı Müziği
* 4 Popüler Müzik
* 5 Dış bağlantılar

İslamiyet Öncesi

Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce dini törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu. Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır.
Çin'in kütüpane, Hun Türkleri'nde, Uygur Türklerinde, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu. Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur.
Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı.
Geleneksel Türk Müziği
Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:
* Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda
Kâr, beste, semai, şarkı
* Camilerde
Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat
* Tekkelerde
Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz
* Köylerde
Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası
* Sınır boylarında
Serhat türküsü
* Kışlalarda
Mehter müziği
Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır. Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır. Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır. İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.

1 1 1