Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-04T20:24:56+02:00

Sıcaklığı ölçmeye yarayan araç bu aracın bulunuşunda birçok bilim adamlarının payı olduğu ileri sürülür.

Ancak termometreyi ilk kez galile buldu ve 1597,den önce bu araçlardan birini yaptı.daha sonra çeşitli bilginler tarafından değişik tipte termometreler yapılmaya başlandı.günümüzde genellikle ispirto ve cıvalı termometreler kullanılır.bunlar cam tüpten oluşur havasıboşaltılmış bulunan top kısmen sıvı(ispirto,cıva) ile doldurulur.aracın üzerinde ayrıca sıcaklık derecesini gösteren bir taksimat (çizgiler ve sayılar)vardır.sıcaklık arttıkça haznedeki sıvı genişleyerek cam borudan yukarıya yükselir.0 derece suyun donma noktasını,100 derece ise kaynama derecesini gösterir

0
2013-01-04T20:24:57+02:00

Termometreyi Kim İcat Etti?
Mevsimine göre,evinizde veya dışarıda soğuğun, ya da sıcağın kaç derece olduğunu öğrenmek için kim bilir kaç kez termometreye bakmışsınızdır.Herkesin bildiği gibi, termometrenin görevi ısıyı ölçmektir. Başka türlü söylemek gerekirse,soğuğun veya sıcağın ne kadar olduğunu (kaç dereceyi bulduğunu) göstermektir. Termometrekelimesi,”ısı” anlamına “thermo” ve “ölçü” karşılığı “meter metre” kelimelerinden meydana gelmiştir. Yani bileşik bir kelimedir.

Bir termometrenin yapı ve görevindeki esas,aynı ısıda, daima aynı dereceyi göstermesidir. Bu alandaki ilk çalışmalar da,Kristof Kolombun Amerikayı keşfinden 100 yıl sonra, 1592 yılında Galileo (Galile) adındaki bilgin tarafından yapılmıştır. Galile,gerçekte bir “hava termoskopu” diye tanımlanması gereken bir tür termometrenin yapımını tasarlamış ve bunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Galilenin yaptığı termoskop (ısı gösterici),bir ucunda oyuk bir ampulcük bulunan cam bir tüptü. Dar bir boru görünüşündeki cam tüpün içinde hava vardı. Tüp ve ampulcük,içindeki havanın genleşmesi için ısıtılıyordu. Sonra açık olan uç, su gibi bir sıvının içine sokuluyordu.

Tüpteki hava soğuyunca hacmi büzüşüyor, küçülüyor ve onun yerine, açık uçtan giren su yükseliyordu.Kısacası, ısı değişikliği tüpün içindeki sıvının (suyun) yükselip alçalmasıyla fark ediliyordu. Ancak, burada sadece havanın genleşip büzülüşü sayesinde ısı değişiklikleri görülüyor,fakat ısının ölçülmesi mümkün olmuyordu. Gene de,ısı değişimlerinin atmosfer basıncıyla ilişkisi esası ortaya çıkarılmıştı.

Günümüzde kullanılan modern termometrelerde,ısıyı ölçmek için,hava değişimlerine göre genleşip büzülen bir sıvı kullanılır. Söz konusu sıvı,ince cam boruya titiz bir dikkatle bağlantılı camdan ve çok küçük bir yuvarlağın içindedir. Yüksek ısıyla (sıcakla),sıvı genleşir. Cam boruda yükselir. Alçak ısıyla (soğukla), büzüşür, aşağı doğru çekilir. Cam borunun üstündeki taksimetre (dereceleme),bize ısının ne olduğunu belirtir.

0