Cevaplar

2012-10-04T17:42:30+03:00

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Biriletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı (Coulomb),t: Zaman (saniye),I: Akım şiddeti (Amper).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyeli farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı (Volt),R: Direnç (Ohm),I: Akım şiddeti (Amper).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 · 10-19 Coulomb'dur. Yani 6,28 · 1018 elektronun yükü 1 coulomb'dur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

0