Cevaplar

2013-01-04T21:53:54+02:00

Deniz suyunun her cm'ünde 365 mgr sodyum klorür (sofra tuzu) vardır. Ama klorun ana kaynağı, kaya tuzunun denizd'en uzak tortularıdır. Klor içeren öteki mineraller, karnalit (KCl. MgClı,potasyum ve magnezyumun çift klorurü) ve doğal gümüş klorürdür (AgCl).
Ticari olarak klor, sodyum hidroksit üretiminin bir yan ürünü olarak toplanır. Buradan derişikleştirilmiş deniz suyu, ELEKTROLİZ'le ayrıştırılır.
Klorun endüstride ve günlük yaşamda kullanımı, etkin yükseltgeme özellikleri taşımasından kaynaklanır. Klorun sudaki çözeltisiyle (sıvılaştırılmış klor gazı ya da ağartma tozu), AĞARTMA yoluyla, kumaşların rengi açılır. Klor, mikrop öldürücü olarak da kullanılır.
Bileşikleri: Klor, hidrojenle birleşerek, keskin kokulu hidrojen klorür gazını (HCl) oluşturur. Bu gaz suda çözünerek, hidroklorik asidi ortaya çıkarır. Hidroklorik asit, endüstride yaygın olarak kullanılan kuvvetli bir asittir. İnsan midesinde de bulunur ve sindirime yardımcı olur.
Klor, bir metalle birleştiğinde, genellikle klor iyonu (C7—) içeren bir klorür oluşur. Bu bileşikler kararlıdır. Sodyum, klorür (sofra tuzu), bedenin hücreler arası sıvısında çözünmüş olarak bulunur. Bu tuzun bedende değişmez bir derişiklikte bulunması, hücre içi ve hücre dışı sıvıların geçişme (osmoz) dengesi bakımından büyük önem taşır (geçişme, sıvıların zarlar arasından sızmasıyla ilgili bir olaydır).
Klor içeren organik moleküllerden, çeşitli biçimlerde yararlanılır. Trikloretilen ve perkloretilen KURU TEMİZLEME'cilikte çözücü olarak kullanılır. Buzdolaplarında kullanılan soğutucu gazların bir grubunu oluşturan freonlar, diflüoroklorometan gibi, karışık organik klorür ve flüorürlerdir. Kloroform (CHCU), bir süre uyuşturucu olarak kullanılmış, ama günümüzde yerini daha tehlikesiz uyuşturuculara bırakmış bir maddedir.

2 5 2
2013-01-04T22:12:43+02:00

havuzun temiz kalması için genellikle suyun içine atılır

0