Cevaplar

2013-01-04T22:03:24+02:00

F=G/G yani kaldırma kuvveti=gaz/hava

 

2 5 2
2013-01-04T22:05:30+02:00

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİNİN DENEYLE İSPATLANMASI
Deney:Sıvının Kaldırma Kuvveti
Amaç:Sıvının kaldırma kuvvetini ölçmek
Araç ve Gereçler:
450g’lık katı bir cisim
Dinamometre
Geniş bir kap su
Deneyin yapılışı:
I.Cismin havdaki ağırlığını bulduk.G=450gf.
II.Daha sonra cismi tamamen suya batırdık.
III.Cismin sudaki ağırlığınıG1=400gfbulduk.
F=G-G1 450-400=50g
Cisim su içinde 50gf hafifledi. Cismin hafiflemesinin nedeni suyun kaldırma kuvvetidir.
Sıvıya batırılan bir cisim iki kuvvetin etkisinde kalır:
I.Cismin gerçek ağırlığı:G.Bu kuvvetin doğrultusu düşey,yönü ise aşağı doğrudur.
II.Sıvının kaldırma kuvveti:F.Bu kuvvetin doğrultusu düşey yönü ise yukarı doğrudur.

1 5 1