Cevaplar

2013-01-04T23:09:56+02:00

1.Eban (ra)

2.Es’ad b. Zürâre (ra)

3.Ebû Eyyûb el-Ensarî (ra)

4.Ebû Bekir (ra)

5.Ebû Huzeyfe (ra)

5 4 5
2013-01-04T23:32:24+02:00

 EbubekirÖmer bin HattabOsman bin AffanAli bin Ebu TalibTalha bin UbeydullahZübeyr bin AvvamSa'd bin Ebi Vakkas,Amir bin FüheylAbdullah bin ErkamMuaz bin CebelÜbeyy bin Ka'bSabit bin KaysHanzala bin er-Rabi’Muaviye bin Ebu SüfyanZeyd bin Ebu Süfyan,Zeyd bin SabitŞurahbil bin HaseneAlâ bin HadramiHalid bin VelidAmr bin AsAbdullah bin RevahaMukayyibMugire Bin Şu'beHuveyt bin Abduluzza,Zeyd bin Sabit.[3]

1 1 1