Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T11:31:02+02:00

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” "Yurtta Barış Dünyada Barış " Anlayışı Ve Küreselleşen Dünyadaki Yeri

Sovyetler Birliği’nin çöküp, soğuk savaşın sona ermesi sonucu ortaya çıkan köklü değişimlerin de etkisiyle; küreselleşme olgusu büyük bir hız kazanmıştır İki kutuplu dünyanın tarihe gömülmesi; dünya uluslarını bu küreselleşme olgusu çerçevesinde, daha önce benzen görülmemiş bir barış Özlemini yüreklerinde hissetmeye sevketmiştir Maalesef, bu özlem Yugoslavya’da patlak veren ve yüzbinlerce masum insanın hayatlarını yitirmesine sebep olan savaş yüzünden önemli bir darbe almıştır Ancak herşeye rağmen bu evrensel barış özlemi tamamen yok olmuş değildir

Küreselleşmenin en hızlı çağında, en coşkulu ve vurgulu şekilde dile getirilen bu barış özlemi, oysa 2Oyy’ın başında, dünyada baskıcı rejimlerin hortlamaya başladığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ulu önder Atatürk tarafından “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesiyle en güzel şekilde ifade edilmiştir Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Kurulduğu yıldan beri bu ilkeyi kendi dış politikası için temel alarak, anlaşmazlık ve çatışmaların belirleyici olduğu bir bölgede, barış ve istikrar adası olma niteliğini sürdürme konusunda engin bir başarı göstermiştir Türkiye; bu ilke doğrultusunda, I Dünya Savaşını da hesaba katarak, II Dünya Savaşına katılmamış, savaş öncesinde çıkmaması için, sonrasında ise, bir an önce erdirilmesi için elinden geleni yapmış ve savaş sonrası ulaşılan düzenin en önemli kurumu olan Birleşmiş Milletlerin en büyük destekçilerinden birisi olmuştur “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışı Türkiye’yi Kore, Somali ve en son Bosna gibi uluslararası barışın tehdit edildiği gelişmeler karşısında ortak tavır alan uluslararası toplum içinde her zaman yer almaya sevketmiştir

Türkiye’nin tüm bu çabalarından beklediği yarar, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışının belirlediği çizgiden sapmadan, dünya çapında barışın sağlanması ve korunmasından başka bir şey olmamıştır


Kaynak: http://www.forumlord.net/turkce/123551-ataturkun-yurtta-baris-dunyada-baris-sozunu-destekleyen-guncel-ornekler.html#ixzz2IPcbX3oZ

 

0