Cevaplar

2014-03-22T15:08:52+02:00
 YERYÜZÜNDEKİ 
 KARALAR, SULAR VE HAVA

 
 Yerküre modelini incelediğimizde Dünya’nın karalar ve sulardan oluştuğunu görürüz.
 Yeryüzündeki karalar YER KABUĞUNU oluşturur. Yer kabuğuna TAŞ KÜRE denir.
 Yerküredeki mavi renkli kısımlar suları temsil eder. 
 Suların bulunduğu kısma SU KÜRE denir.
 Dünya üzerinde bulunan büyük kara parçalarına KITA denir.
 Kıtaları ayıran büyük denizlere OKYANUS denir.
 Okyanustan küçük olan büyük su alanlarına DENİZ denir.
 Yeryüzünü dört parçaya ayırdığımızda 3 parçasını su, 1 parçasını ise karalar oluşturur. Yani yeryüzünün ¾’ ü (DÖRTTE ÜÇÜ) sularla kaplıdır.
 Dünya gözle göremediğimiz ancak hissedebildiğimiz bir gaz tabakası ile sarılmıştır.
 Bu gaz tabakasına HAVA KÜRE denir.
 Canlılar için hayat kaynağı olan hava, bir tabaka halinde Dünya’mızı çevreler.
 Dünya’mızı saran hava tabakasına ATMOSFER denir.
 Su ve toprakta da hava bulunur.
 Solucan, köstebek ve bazı böcekler toprak altında yaşarlar ve toprakta bulunan havayı soluyarak yaşarlar.
 Tohumlar, toprakta bulunan hava sayesinde çimlenerek bitki haline dönüşür.
 Su altında yaşayan balıklar ve diğer su canlıları da sudaki havayı kullanır.
 Atmosferde Güneş’ten gelen zararlı ışınları filtre gibi süzen OZON tabakası vardır.
 Havada bulunan gazlar;
 % 78 Azot gazı
 % 21 Oksijen gazı
 % 1 Karbondioksit ve diğer gazlar, duman, su buharı bulunmaktadır.
 
 Dünya’nın gözlemlenebilir 3 katmanı vardır.
 1- KARALAR ( TAŞ KÜRE)
 2- SULAR ( SU KÜRE )
 3- HAVA (HAVA KÜRE )
 

0