Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T11:52:26+02:00
İnsanlar Neden Hasta Olurlar?

İNSANLAR NEDEN HASTA OLURLAR? 
Eğer Ki sadece iyilik verseydi çok farklı bir dünyada yaşıyor olurduk.Ki zihin tarafından yönlendirilebildiğine göre,onu kullanan bireye bağlı olarak olumlu veya olumsuz yönde de kullanılabilir.İyi yada kötü sağlıgımı dan,zihnimiz tarafından yönetilen Ki sorumludur. 

Bilincimizde yaratılan ve yönetilen Kİ,bedenin bütün organlarına güç verir ve onları sağlıklı tutar.Ne var ki bilinçaltı olumsuz düşünceler içerirse,o zaman olumsuz Kİ etkin olur.Bedenin organları ,aurası ve çakralarının çevresinde bu olumsuz Ki oluşur,bedenin sağlık faaliyetlerini yavaşlatır ve ortaya hastalıklar çıkar. 

İşte şifacılar,bedende,sağlık veren Ki'yi pozitif Ki haline çevirip,bedenin sağlığına kavuşmasını sağlarlar.Olumsuz Ki'nin çok basit bir enerji gücü vardır,kolaylıkla giderilebilir veya daha güçlüdür,o zaman daha gelişmiş bir uygulamaya tutulmalıdır ve giderilmesi biraz daha zor olabilir.Aldatıcı olabilir,olumsuz bir niyet altında sağlıklı gibi görülebilir veya saklanabilir,böylece tespit edilmesi zorlaşır.Bu tümüyle,onu yaratan kişinin bilinçaltından gelen,hatta belki bilinçli olarak Ki ile buluşarak bedenin fonksiyonlarını,duygularını ve zihnini etkileyen düşüncesine bağlıdır.... 

Hayatımız boyunca çevremizdeki insanların düşünce ve duygularıyla milyonlarca kez karşılaşırız.BU,algılama boyutlarına göre zihnimizi etkiler.Gençlikte,insanlar açık bir kitap gibidir,bu nedenle hangi düşünce ve duyguları alıp,hangilerini almayacakları belli değildir.Daha sonraki yıllarda kişilik oturmaya başlar.En çok anne babaların etkisinde kalınır,ayrıca televizyon,okuldaki öğretmenler ve diğer ögeler insanları hep etki altında bırakır.Bu kavramların hepsi bilinçaltımıza yerleşir,sonra da aura,çakra ve bedenimizde pozitif ve negatif Ki olarak şekillenir.Yaptığımız her şeyde ve yaşadığımız her olayda doğrudan doğruya sağlığımızı etkiler.Bizim enerji alanımıza,başkaları da negatif Kİ yerleştirebilir.Bunu bazen bilinçsiz olarak yapıp üzerimize karanlık düşünceler salarlar.Negatif Kİ,en çok aura ve çakraları zayıf olanları etkiler.Negatif etkinin genellikle geçici bir etkisi olur,ama eğer kişi zayıf ise negatif enerjiye daha açık olur.Zihnimiz ve süptil enerji alanımız,geçmişteki hayatımızdan da etkilenir.Buna 'karma'denir. 

Hamilelik süresinde veya doğum anında ruhsal varlığın bedenle olan bağlantısı aura denen enerjetik alanla gerçekleşir.Hayat süresince,auradaki geçmiş hayat karması bize deneyimler yaşatır.Önce çakralara sonrada fiziksel bedene yerleşir.Enerji sistemine daha derinlemesine girerken ,ekileri daha belirginleşir,olumlu yada olumsuz oluşuna bağlı olarak,bizi çeşitli şekillerde etkiler,iyi veya kötü etkiler getirir,sağlığımıza da benzer etkiler yapar.İşte hastalıkların temeli budur.Kişinin kendi aklından geçirdiği,geçmiş hayatından gelen veya başkalarından aldığı olumsuz düşünceler olumsuz Ki'yi oluşturur,sağlıklı Ki'nin enerji alanını etkiler,bedendeki organların fonksiyonlarını kısıtlar.Şifacılar ise pozitif Kİ üeretir,bunu,negatif Kİ'nin yerleşmiş aura,çakra ve bedene aktararak şifa sağlarlar.Kullanılan yöntem ne olursa olsun,bütün şifa işlemleri veya ruhsal hallerin hepsinin amacı,negatif Ki'yi kişinin bedeninden,oluşturmuş olduğu olumsuz düşünce ve duygularla birlikte uzaklaştırmaktır. 

Bu dünyadaki bütün şaman ve şifacıların kullandığı en öncelikli işlemdir.Bunu yapmak için çok çeşitli tekniklerde kullanılır,ama amaç hep aynıdır.

1 5 1
2013-01-05T11:52:58+02:00

hava kirliliği

sigara alkol içmekten

 

1 5 1