Cevaplar

2012-10-04T17:58:44+03:00

 Mendel kanunlarını hemen hemen duymayan yok gibidir.  Tabiî ki bu kanun birden bire oluşmamıştır. Bu noktaya gelene kadar birçok bilim adamı bir hayli ter dökmüştür. Zaten bu tür çalışmaları görmezden gelirsek elbette haksızlık etmiş oluruz. Mesela 1717 yılında bu uğurda Thomas Fairchild iki dianthus (karanfil) türü arasında suni çaprazlama yaparak ilk tür diyebileceğimiz steril(kısır) melez elde etmeyi başarmış bir bilim adamıdır. Keza 1760 yılında melezlemeler üzerinde ilk modern çalışmalar Kölreuter tarafından gerçekleştirilmiştir. Kölreuter daha çok iki ayrı Nicotiana türü üzerinde F1, F2 ve hatta geri çaprazlamalara kadar uzanan bir seri deneyler yapmış,  fakat bu çalışmalar sonucunda ancak birbirine yakın türler arasında melez bireyler elde edebilmiştir.

0