Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretleriyle
ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Özel adlara getirilen çekim ekleri, “kesme işareti” ile ayrılır.
B) Açıklama yapılacak cümleden sonra “noktalı virgül” kullanılır.
C) Bitmemiş cümlelerin sonuna “üç nokta” konur.
D) Cümlede eş görevli sözcükleri ayırmada “virgül” kullanılır.

7.Sınıf Türkçe SBS Denemeleri

1

Cevaplar

2012-08-23T00:36:31+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

A) Özel adlara gelen bütün çekim ekleri kesme işareti(') ile ayrılır.

B) Açıklama yapılacak cümlelerden sonra değil cümleden önce noktalı virgül (;) kullanılmalıdır. Yanlış cevap b şıkkıdır.

C) Bitmemiş ve eksiltili cümlelerin sonuna iç nokta ( ...) konur.

D) Cümlede eş görevli sözcükler ayırılırken virgül (,) kullanılır

2 5 2