Cevaplar

2012-10-04T18:07:50+03:00

ALSANA FIKRA 

 

SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 2. Yandaki şiir hangi dönem geleneğine bağlıdır?
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, Hangi özelliklerinden bu sonuca ulaştığınızı yazınız. 10P

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Y. Kemal BEYATLI
3. “ Dil, sanat ve edebiyat üzerindeki uyarıcı yazılarıyla Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda yol gösterici görevini üstlenmiş; düz yazıda devrik cümlenin gerekliliğini savunmuş bir yazarımızdır. Yazmaya Dergah dergisinde yayımlanan şiir ve yazılarıyla başladı. Daha sonra eleştiri türünde ürünler verdi ve çeviriler yaptı. Eski Türk edebiyatı ile çağdaş Batı edebiyatını inceledi. Yeni bir kültür, edebiyat ve dil arayışı içinde oldu. Çoğulcu bir kültür yapısına ulaşmak için Batı hümanizmi ve demokratikleşme sürecini sindirmek gerektiğini savundu. Eleştirmenin okura sezinleyemediği güzellikleri tanıtması gerektiğini savundu. Parçada anlatılan yazarın adını ve edebiyatımızdaki yerini yazınız.(5+3P=8P)
Sene 1913, Büyük muharebe eli kulağında…
O zamanın gençliği Osmanlı Devleti’yle beraber memleketi de bir uçuruma doğru götüren sebeplerden bazılarını yalan yanlış sezinlemeye başlamıştı. Bunlardan biri Anadolu’ya yapılmakta olan haksızlıktı. Asırlardan beri bütün kuvvet İstanbul’a verilmişti. Devlet adamları, iş adamları Anadolu’da yalnız bir asker ve zahire deposu, idealist gençlik ancak uzaktan sevilir, okşanır ve acınır karanlık ve esrarlı bir evliyalar diyarı görüyordu.


0