Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T12:49:56+02:00

1299-1300 
Osmanlı tarihinin başlaması 

1299 
İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 

1302 
Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi 

1302 
III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü 

1312 
Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü 

1317 
Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi 

1320 
Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü 

1324 
Orhan Gazi'nin tahta geçişi 

1326 
Bursa'nın fethi 

1330 
Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi 

1331 
İznik'in fethi 

1331 
İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması 

1334 
Karesi Beyliği'nin ilhakı 

1337 
Kocaeli bölgesinin alınışı 

1346 
Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı 

1349-1352 
Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı 

1350 
Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü 

1352 
Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri 

1354 
Gelibolu'nun fethi 

1361 
İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri) 

1362 
Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı 

0