Cevaplar

2013-01-05T13:43:02+02:00

Anadolu’ya ilk Türk akınlarını 4. yüzyılda Hunlar 6. yüzyılda Sibir Türkleri gerçekleştirmiştir. Ancak iki Türk boyu da Anadolu’ya yerleşmemiştir. Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler Oğuzlardır. Bunun nedeni;

Yaşadıkları Horasan bölgesinde diğer kavimler tarafından rahatsız edilmeleri Kalabalık bir nüfusa sahip olmaları, Anadolu’nun yerleşmeye çok uygun bir yer olması, (Doğa! kaynaklarının zengin olması

topraklarının verimli olması, ikliminin son derece elverişli olması)

Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmaması gösterilebilir.

Türk akıncılar Çağrı Bey komutasında Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesine kadar iler­lemişlerdir. Burada önlerine çıkan Bizans kuvvetlerini dağıtmışlardır. Çağrı Bey bir süre Anadolu’da kaldıktan sonra buranın Türklerin yerleşmesine uygun bir yer olduğunu anlamıştır. Çağrı Bey’in geri dönmesiyle Anadolu’ya yönelik Türk akınları devam etmiştir.

1 5 1