Cevaplar

2013-01-05T14:04:58+02:00

Kütüphane, toplumun bilgiye olan ihtiyacını kar­şılamaya yönelik, her türü bilgi kaynağını bünyesinde topla­yan, önceden 'belirlenmiş birtakım teknik ve yöntemlerle dü­zenleyen, onlardan yararlanılması İçin hizmet veren 'kültürel ve toplumsal bir kurumdur.

 

1Bulmak eylemi ya da biçimi; ilk kez yeni bir şey yaratma, icat. 2. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yöntem geliştirme, icat. 
.1 5 1