Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-05T14:30:27+02:00

1. Geçişsiz Eylemler

 

Nesne alamayanı belirtili ya da belirtisiz bir nesneyle kullanılamayan eylemler­dir. Bu tür eylemler "Neyi? Kimi? Ne?" sorularına cevap veremezler. Genel­likle oluş ve durum bildiren eylemlerdir.

 

* Ahmet denizde yüzüyor.

* Babam uyuyor, annem kanepede oturuyordu.

* Kelebek yere düştü.

* Ağaçlar yakında yeşerecek.

* Fırtına üç gün sürdü.

* Son günlerde biraz durgunlaştı.

 

 

2.  Geçişli Eylemler

 

Nesne alabilen, belirtili ya da belirtisiz bir nesneyle kullanılabilen eylemlerdir. "Neyi? Kimi? Ne?" sorularına cevap verebilirler. Genellikle kılış bildirirler.

 

* Babam gazetesini okuyor, annem televizyon seyrediyordu. (Babam neyi okuyordu? Gazetesini. "Okuyordu" yüklemi "gazetesini" sözcüğü­nü belirtili nesne olarak almıştır, geçişlidir.)

 

Babasının göç ettiği mahalleyi arıyormuş.

* Ona bir mektup yazacağım.

* Kar yolları kapadı.

* Hep seni düşünüyordum.

Seni aradığını söyledi.

 

** Yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış olabilir. Bu durum fiilin çatısını etkilemez.

 

Eve varınca sana bir bir anlatacağım. Anlatılacak şeyler söylenmemiş, nesne kullanılmamıştır. İstenirse uygun bir nesne eklenebilir: Konuştuklarımızı, olanları, o masalları... "Anlatacağım" fiili geçişlidir.

 

Kazı geçişsiz fiillerin geçişli kullanımları da vardır. Bu yüzden, tek olarak fiile değil, cümlenin bütününe, fiilin hangi anlamda kullanıldığına bakılmalıdır.

 

* Fırtına, üç gün sürdü. (geçişsiz)

* Tepsiyi fırına sürdü. (geçişli)

* Karlarda geziyoruz. (geçişsiz)

* Kırları geziyoruz. (geçişli)

1 5 1
2013-01-05T14:31:59+02:00

Fiilde Çatı
Cümle = özne + nesne + yüklem
İşi yapan işten etkilenen iş,oluş,hareket
Kişi veya aracı olan


ÇATI

Özne Alışlarına göre Nesne Alışlarına göre
1.Etken Fiil 1. Geçişli Fiil
2.Edilgen Fiil 2. Geçişsiz Fiil
3.Dönüşlü Fiil 3. Oldurgan Fiil
4.İşteş Fiil 4. Ettirgen Fiil

0