Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T16:29:17+02:00

Akıl kethüdası: (deyiminin anlamı) Herkese akıl öğretme merakında olan kimse

Akıl kutusu (kumkuması)
: (Şaka) Aklıyla az çok her güçlüğe çare bulan kimse

(Bir şeye) Akıl sır ermemek
: O şeyin gizi, nedenleri anlaşılmamak(Bir kimsede) Akıl terelelli
(teklifsiz konuşmada) Pek delişmen, kendisinden ciddi bir düşünce, hareket beklenmeyen kimse

Akıl var izan var (Akıl var, yakın var)
: "Bunda anlaşılmayacak ne var?" anlamında kullanılır

Akıllara durgunluk vermek
: Çok şaşılacak bir şey olmak

Akla zarar
: Pek şaşılacak, düşünüldükçe şaşkınlığa düşülecek şey

Aklı çıkmak
: Titizlikle üzerinde durmak, aşırı merakta olmak, kaygılanmak, korkmak

Aklı evvel
: Çok zeki

Aklı ırılmak
: Aklı gitmek bayılmak

(Birinin) Aklı sıra
: Aklınca, sandığına göre, umduğuna göre

Aklına gelen başına gelmek
: Olmasından korkulan şey gerçekleşmek

Aklına turp sıkayım
: İşe yarar aklı yok (sözü edilen kişinin aklının hafifsendiğini alay yollu anlatır)

Aklına yelken etmek
 Düşüncesizce davranmak yada aklına geleni hemen yapmak

Aklından zoru olmak
: Arada bir, delice davranışları olmak

Aklını başına almak (toplamak, devşirmek)
: Akılsızca davranışlara son vermek

(Bir şey, birinin) Aklını başından almak
: Düşünemeyecek bir duruma getirmek

Aklını (bir şeyle) bozmak
: Bir şey üzerine düşerek hep onunla uğraşıp durmak

(Birinin) Aklını çelmek
: 1 Niyetinden, kararından vazgeçirmek 2 (mecazi) Gereksiz, yersiz iş yapmak

Aklını peynir ekmekle yemiş
: (alay) Şaşkınca ve akılsızca iş görenler için söylenir

Aklınla bin yaşa
: Akla uygun bir şey söyleyeni övmek için, yada akla yatkın görülmeyen bir düşünce ileri sürene, alay yollu söylenir

 Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/95200-akil-ile-ilgili-deyimler.html#ixzz2H6yUhxOA

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T16:29:22+02:00

AKIL İLE İLGİLİ DEYİMLER

Akıl kethüdası
: (deyiminin anlamı) Herkese akıl öğretme merakında olan kimse

Akıl kutusu (kumkuması)
: (Şaka) Aklıyla az çok her güçlüğe çare bulan kimse

(Bir şeye) Akıl sır ermemek
: O şeyin gizi, nedenleri anlaşılmamak(Bir kimsede) Akıl terelelli
(teklifsiz konuşmada) Pek delişmen, kendisinden ciddi bir düşünce, hareket beklenmeyen kimse

Akıl var izan var (Akıl var, yakın var)
: "Bunda anlaşılmayacak ne var?" anlamında kullanılır

Akıllara durgunluk vermek
: Çok şaşılacak bir şey olmak

Akla zarar
: Pek şaşılacak, düşünüldükçe şaşkınlığa düşülecek şey

Aklı çıkmak
: Titizlikle üzerinde durmak, aşırı merakta olmak, kaygılanmak, korkmak

Aklı evvel
: Çok zeki

Aklı ırılmak
: Aklı gitmek bayılmak

(Birinin) Aklı sıra
: Aklınca, sandığına göre, umduğuna göre

Aklına gelen başına gelmek
: Olmasından korkulan şey gerçekleşmek

Aklına turp sıkayım
: İşe yarar aklı yok (sözü edilen kişinin aklının hafifsendiğini alay yollu anlatır)

Aklına yelken etmek
 Düşüncesizce davranmak yada aklına geleni hemen yapmak

Aklından zoru olmak
: Arada bir, delice davranışları olmak

Aklını başına almak (toplamak, devşirmek)
: Akılsızca davranışlara son vermek

(Bir şey, birinin) Aklını başından almak
: Düşünemeyecek bir duruma getirmek

Aklını (bir şeyle) bozmak
: Bir şey üzerine düşerek hep onunla uğraşıp durmak


1 5 1