Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T17:02:04+02:00


Anadolu:

Küçük Asya İlk çağlardan itibaren Anadolu'ya (güneşin doğduğu yer) anlamına gelen "Anatolia" denirdi Anadolu, bir yarımada oluşu, uygun iklimi, doğal yapısı sebebiyle her devirde cazibe merkezi durumunda olmuştur Bu sebeple Anadolu'nun geçmişi Yontma Taş Devri'ne kadar ulaşır

Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük, Anadolu'nun tarih öncesi geçmişini aydınlatan önemli merkezleridir

Eski çağlardan beri birçok kavim Anadoluya göç ederek yerleşmiş veya Anadolu'yu işgal etmişlerdir

Bunların başlıcaları:Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılardır

Henüz yazının bilinmediği döneme tarih öncesi çağlar (prehistorik) denir

Tarih Öncesi Çağlar (Prehistorik Devirler):

1 Taş Çağı

Üç dönemde incelenir

a) Eski Taş / Kaba Taş (Paleolitik Çağı) > (MÖ 600000 -10000)

b) Orta Taş / Yonta Taş (Mezolitik Çağı) > (MÖ 10000 - 8000)

c) Cilâlı Taş / Yeni Taş (Neolitik Çağı) > (MÖ 8000 - 5500)2 4 2