Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T17:03:34+02:00

Atmosfer:  İçinde çeşitli gazların ,su buharının ,toz zerreciklerinin bulunduğu ve ortalama  olarak 10000 km kalınlığa sahip olan gaz kütlelerinin tamamına atmosfer adı  verilir.

Atmosferin  içinde %78 oranında Azot,%21 oranında oksijen ve %1 oranında asal gazlardan  oluşur. Bu gazların oranı İnsanlar ve tüm canlılar açısından hayati önem  taşımaktadır. Bu gazların miktarlarında bir değişme olmaz.

ÖZELLİKLERİ

1.Atmosferin  en önemli özelliği insan yaşamının devamının sağlanması için önemli bir yeri  olan Oksijeni bulundurmasıdır.

2.Su  buharının bulunması.(Bundan dolayı iklim olayları görülür.)

3.Bizim  açık bir günde gökyüzüne baktığımızda kayan yıldızları görürüz. Ama bu kayan bir  yıldız değil atmosferin özelliğinden dolayı meteor taşlarının yanması  olayıdır.(Burada meteor atmosfere girdiğinde sürtünmede dolayı sıcaklığı artar  ve yanmaya başlar. Bu yanmayı biz yıldız kayması olarak nitelendirir ve dilek  tutarız.

4.Yeryüzünün  fazla ısınmasını ve fazla soğumasını engeller.(Burada önemli olan Atmosfere  gelen güneş ışınlarının ortalama %33 ü geri yansıtılır. Bu şekilde fazla ısınma  engellenmiş olur. Ayrıca yere değip yansıyan güneş enerjisini ise geri  atmosferden çıkmasına izin verilmeyerek ısı kaybını da önlenmiş olur. 

5.Dünya  ile birlikte dönerek ısınmadan kaynaklanacak olan yanmaları engeller

6.Güneşten  gelen zararlı ışınları süzer.

7.Güneş  almayan yerlerinde aydınlık olmasını, ısınmasını sağlar.(Bundan dolayı akşam  güneş battığı halde hava hala aydınlık olur. Bu olayı güneş doğduğunda da  görebiliriz.)

8.Yer  şekillerinin aşınmasına ve düzleşmesine sebep olan dış kuvvetleri  oluşturur.

Bunlara  ek olarak atmosferi dünyanın yorganı olarak nitelendirebiliriz.

ATMOSFERİN  KATMANLARI

Atmosfer  özellikleri birbirinden farlı olan 5 katmandan oluşmaktadır.

Not:  Bazı kaynaklarda bu katman sayısı ve isimleri farklılık göstermektedir. Fakat  ben burada en sade şeklini vereceğim.

Troposfer:

1.Atmosferin  yere en yakın katmanıdır.

2.Ortalama  kalınlığı 12 km dir.

3.Bu  kalınlık ekvatorda fazla iken Kutuplara doğru gidildikçe kalınlık azalır.Bunun  en Önemli sebepleri:

a)Ekvatorda  sıcaklığın fazla olmasından dolayı gazlar yükselmektedir.

b)Dünyanın  şeklinden dolayı yerçekiminin ekvatorda az olmasından dolayı gazlar  tutulamamaktadır.

c)Yine  dünyanın şeklinden dolayı savrulmanın en fazla olduğu yer ekvatordur.Savrulan  gazlar kalınlığı arttırmıştır.

4.En  yoğun tabakadır. Bunda su buharının %100'nün ve Atmosferi oluşturan gazların %75  'inin burada olmasının etkisi vardır.

5.Yatay  ve dikey hava hareketleri vardır.

6.Su  buharının %100'ün burada bulunmasında dolayı iklim olayları sadece bu katmanda  görülür. Bu olay Troposferin 3-4 km kadar olan kısımda görülür. Çünkü buradan  sonra su buharı azalır.

7.Isı  değişkenliğinin en fazla olduğu katmandır.

Stratosfer:

1.Troposferden  sonra gelen katmandır.

2.Sıcaklık  her yerde aynıdır.(Dikey hava hareketi görülmediği için)

3.Dikey  hava hareketi görülmez. Sadece yatay hava hareketi görülür.

4.Su  buharı olmadığı için nemsiz hava tabakasıdır.

Ozonosfer:

1.Bilinmesi  gereken en önemli özelliği Güneşten gelen zararlı ışınları  süzmesidir.

2.Ozon  tabakasına Kloroflorokarbon adı verilen ve genelde parfümlerde bulunan gaz  incelmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda Dünyada sıcaklık artacak ve buzlar  erimeye ve etraftaki kuraklık artmaya başlayacaktır.

İyonosfer:

1.En  önemli özelliği Radyo ve Televizyon dalgalarının yansıtıldığı  katmandır.

Ekzosfer:

1.Atmosferin  en üst katmanıdır.

2.Bu  katmandan sonra uzay boşluğuna geçilir.

Telif Sahibi: http://www.sosyal-bilgiler.com/ders-notlari/10-atmosferin-katmanlari-ve-ozellikleri.html#ixzz2H76ttGUJ

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T17:03:53+02:00


ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ
1. Atmosferin alt katları daha sıcaktır çünkü atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır
2. Atmosferin kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda azdır.
3. Ortalama kalınlığı 10.000 km'dir.
4. Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.
5. Ağır gazlar alt tabakalarda, hafif gazlar üst tabakalarda toplanmıştır.
6. Her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar ;%78 Azot,%21 Oksijen,%1 Asal gazlardır.
7. Her zaman bulunan ve miktarı değişen gazlar; Subuharı ve Karbondioksittir.
8. Her zaman bulunmayan gazlar ise Tozlar ve ozondur.
9. Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak atmosferin içerisinde bulunan subuharı Güneş'ten gelen ışınları bir prizma gibi kırarak beyaz ışınların mavi görünmesine sebeb olur. Atmosferin bu mavi görünümü okyanus ve denizlerin üzerine yansıyarak aslında renksiz olan su kütlelerinin mavi görünmesine sebeb olur.
Atmosferdeki gazların oranlarının değişmesi iklim üzerinde bir takım değişikliklere neden olur.
Örneğin atmosferin %o 3'nü oluşturan CO2'in iki katına çıkması halinde yeryüzünde sıcaklık artar. CO2'in yarıya düşmesi halinde yeryüzünde sıcaklık azalır.

 

ATMOSFERİN KATMANLARI

TROPOSFER:
Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.
Tüm gazların % 75'inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır.
Troposfer, yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 m'de yaklaşık 0,5°C azalır.
Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur.
Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.
Yerden yüksekliği 6 - 16 km arasında değişir.

STRATOSFER:
Troposferin üstündeki katmandır.
Yatay hava hareketleri görülür.
Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür.
Sıcaklık her yerde yaklaşık -50°C'dir.
Üst sınırı yerden 25 - 30 km yüksekliktedir.

MEZOSFER:
*Kalınlığı 30-80 km arasındadır.Ozonosfer ve kemosfer diye iki kısımdan oluşur.
a) Ozonosfer: Bu tabakada ozon gazı bulunmaktadır. Güneşten gelen zararlı ultraviole ışınları, ozon gazı tarafından tutulur.Bundan dolayı canlıların koruyucu katıdır.
b) Kemosfer: Zararlı ışınların tutulması az miktarda burada da görülür.Gazların iyonlara ayrılmaya başladığı yerdir.

ŞEMOSFER
Stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmandır.
Stratosfer ile Şemosfer arasındaki 19-45 km'ler arasında oksijen azot haline gelerek ultraviyole ışınlarını tutar.
Üst sınırı yerden 80 - 90 km yüksekliktedir.

İYONOSFER:
Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır.
Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
Radyo dalgalarını yansıtır
Üst sınırı yerden 250 - 300 km yüksekliktedir.

EKZOSFER: (Jeokronyum)
En üst tabakadır.
Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir.
Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur.
Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır.
Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.

0