Cevaplar

2014-03-23T22:21:55+02:00

Mineraller Doğal olarak oluşurlar.Minerallerin doğada veya deneysel olarak yapılan incelemelerde de gözlendiği gibi, oluşum şartları bunların belirli fizikokimyasal şartlarda (belirli sıcaklık ve basınç altında ve ortamın kimyasal durumu gibi) oluşurlar.Mineraller belirli bir kimyasal bileşime sahiptirler. her mineral bir kimyasal formül ile ifade edilir. Minerallerin kimyasal formülleri genellikle sabittir. Ancak belirli sınırlar içinde belirli kaidelerle değişebilir. Çok ender olarak saf elementler (altın, gümüş, bakır vs) şeklinde oluşan mineraller, yerkabuğunda meydana gelen doğal fizikokimyasal olayların ürünleridir.

minerallerin Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;
-Doğal olarak oluşur.
-Herhangi bir parçası bütününün özelliklerini taşır.
-Belirli bir kimyasal formülü vardır.
-Katı halde olup nadiren sıvıdır.
-İnorganiktir. (yani doğada bulunur)
2 5 2
2014-03-23T22:43:27+02:00
Belirli kimyevi bileşime sahip, tabii olarak meydana gelmiş homojen  (tek görünümlü) katı madde. Mineral bakır, altın, gümüş, platin ve elmasgibi  element halinde veya sodyum klorür, kalsiyum karbonat gibi bileşik  halinde de bulunabilir. Mineraller yalnız yer kabuğunda değil, fezadaki diğer gezegenlerde de bulunur.


0