Cevaplar

2014-03-24T14:27:39+02:00
DIŞ KUVVETLER  Enerjisini  güneşten alan ve yer şekillerinin oluşmasında yıkıcı etkiye sahip olan kuvvetlere dış kuvvetler denir.  TAŞLARIN ÇÖZÜLMESİFiziksel (Mekanik ) ÇözülmeKayaların, dış kuvvetlerin etkisiyle fiziki yapılarında görülen parçalanmaufalanma ve ayrışma olayıdır.Mekanik çözülmede en fazla etkili olan faktör , sıcaklık farkıdır. Sıcaklık farkı arttıkça mekanik çözülme de artar.En fazla görüldüğü iklim çöl iklimidir. Ayrıca karasal iklimlerde de fazladır.Yurdumuzda İç AnadoluDoğu Anadolu Bölgesi’nde ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde fazladır. Kimyasal ÇözülmeKayaları oluşturan unsurların eriyerek, kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucundaki ayrışma olayıdır.Kimyasal çözülmede en fazla nem miktarı etkilidir. Ayrıca sıcaklığın da etkisi vardır. Fakat sıcaklık çözünürlülük hızında etkilidir. Dolayısıyla yağış miktarı ve sıcaklık arttıkça kimyasal çözülme de artar.En fazla görüldüğü iklim Ekvatoral iklimdir. Ayrıca SavanMuson ve ılıman Okyanus iklimlerinde de fazladır. Yurdumuzda ise bütün kıyı bölgelerimizde fazladır. En fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde  görülür.Biyolojik ÇözülmeBitkiler kökleri vasıtasıyla kayaları hem mekanikhem de kimyasal yolla ayrışmaya uğratır. Bitkilerin yapmış olduğu ayrışma Ekvatoral Bölgede, Muson iklim Bölgesinde ve Ilıman Okyanus iklim bölgesinde fazladır.TOPRAK OLUŞUMU (Pedojenez)Toprak,taşların çözülmesi ve içine çeşitli canlı kalıntılarının karışmasıyla oluşur.ETKİLİ FAKTÖRLERİklim ve bitki örtüsü: Kimyasal çözülme ile toprak oluştuğundan, Ekvatoral iklimde toprak oluşumu çok hızlı iken, çöl ikliminde toprak oluşumu çok yavaştır.Taşların özelliği: Karstik arazilerde toprak oluşumu daha kolaydır.Arazinin eğimi: Eğimli arazilerde toprak oluşumu daha yavaştır.  Zaman: Kaba bir hesaplama yapacak olursak 1cm toprak için 150-350 yıl gereklidir.Tarım için en az 60 cm toprak gereklidir. En uygun şartlar altında tarım toprağı 20.000 yılda oluşur.
0
amam ben yapay etkileri soruyorum üzgünüm