Bu savaşlardan hangisi Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişlemesine katkı yapmamıştır? NEDEN?( Nedenini ve güzel yazmayanı ya da yanlış yapanı şikayet ederim ona göre çözün.)

a) Sırpsığındı savaşı

b) Niğbolu savaşı

c) I.Kosova savaşı

d) Ankara savaşı

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-05T18:28:26+02:00

Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması ile Bulgaristan sınırları içine Makedonya'nın da katılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanarak topraklarını genişletmeye başlaması, Berlin Antlaşması'nın Bulgaristan'da yarattığı hayal kırıklığı ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden beri topraklarını devamlı olarak kuzeye doğru genişletmek istemesi; Balkan Savaşlarının sebebini teşkil etmiştir. Bunlara Rusya'nın Balkan Slavları üzerindeki kışkırtmalarını, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki genişleme faaliyetleri ve Bosna Hersek'i ilhakını da eklemek mümkündür.

Balkan devletleri arasındaki ilk ittifak, 13 Mart 1912'de yapılan "Sırp-Bulgar İttifakı"dır. Sırp-Bulgar ittifakını 29 Mayıs 1912'de yapılan "Bulgar-Yunan İttifakı" takip etmiştir. Son ittifak ise 6 Ekim 1912'de Karadağ ve Sırbistan arasında yapılmıştır. İttifakın imzalanmasından iki gün sonra da Karadağ, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecektir.

Balkan devletlerinin ittifaklarının ardından Bulgaristan'da Osmanlı Devleti aleyhine gösteriler başlamış, Bulgar ve Sırpların kışkırtmaları ile Makedonya'da komitacılık faaliyetleri artmıştır. Makedonya'daki Yunan tedhişçileri kışkırtmalarına hız vermiş, 1912 Ağustosundan itibaren Yunanistan Osmanlı sınırına asker yığmaya başlamıştır. Diğer yandan Karadağ da Osmanlı sınırlarında olaylar çıkarmaya başlamıştır. Bütün bunlara ilaveten 1912 Mayısında Karadağ, Sırbistan ve İtalya'nın kışkırtmalarıyla Arnavutluk'ta bir ayaklanma çıkmıştır.

1 5 1
2013-01-05T21:10:59+02:00

Kesinlikle Katılıyorum Ayastefanos (Yeşilköy) Anlaşması ile Bulgaristan sınırları içine Makedonya'nın da katılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanarak topraklarını genişletmeye başlaması, Berlin Antlaşması'nın Bulgaristan'da yarattığı hayal kırıklığı ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden beri topraklarını devamlı olarak kuzeye doğru genişletmek istemesi; Balkan Savaşlarının sebebini teşkil etmiştir. Bunlara Rusya'nın Balkan Slavları üzerindeki kışkırtmalarını, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki genişleme faaliyetleri ve Bosna Hersek'i ilhakını da eklemek mümkündür.

Balkan devletleri arasındaki ilk ittifak, 13 Mart 1912'de yapılan "Sırp-Bulgar İttifakı"dır. Sırp-Bulgar ittifakını 29 Mayıs 1912'de yapılan "Bulgar-Yunan İttifakı" takip etmiştir. Son ittifak ise 6 Ekim 1912'de Karadağ ve Sırbistan arasında yapılmıştır. İttifakın imzalanmasından iki gün sonra da Karadağ, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecektir.

Balkan devletlerinin ittifaklarının ardından Bulgaristan'da Osmanlı Devleti aleyhine gösteriler başlamış, Bulgar ve Sırpların kışkırtmaları ile Makedonya'da komitacılık faaliyetleri artmıştır. Makedonya'daki Yunan tedhişçileri kışkırtmalarına hız vermiş, 1912 Ağustosundan itibaren Yunanistan Osmanlı sınırına asker yığmaya başlamıştır. Diğer yandan Karadağ da Osmanlı sınırlarında olaylar çıkarmaya başlamıştır. Bütün bunlara ilaveten 1912 Mayısında Karadağ, Sırbistan ve İtalya'nın kışkırtmalarıyla Arnavutluk'ta bir ayaklanma çıkmıştır.

0