10 ) Güzel yurdum dağlarına

Uzaktan göresim gelir.

Keskin esen yellerine

Kendimi veresim gelir.

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?

A) Yurt sevgisi B) Doğa sevgisi

C) İnsan sevgisi D) Rüzgar sevgisi

11 ) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) cadde B) pembe C) mutvak D) sinema

12 ) “ Kapı……. bekleyen görevli….. içeride kimsenin olup olmadığını sordum.”

Yukarıdaki cümlenin anlamlı olabilmesi için noktalı yerlere sırasıyla hangi ekler yazılmalıdır?

A) –yı, -de B) –dan, -ye

C) -da, -yı D) –da, ye

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?

A) Okuduğu hikâyeden çok etkilenmişti.

B) Hasta olduğu için okula gelemedi.

C) Yorulana kadar futbol oynadık.

D) Aradığı kazağı hiçbir yerde bulamadı.

14) “ Gökhan elindeki taşları hızlıca denize fırlattı.” cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Niçin B) Kim

C) Nasıl D) Nereye

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Akşam Ankara’ya otobüsle gideceksin. B) Amasyalı çocukla karşılaştım.

C) Deniz’de sizinle sinemaya geldimi?

D) Ayşe’nin doğum gününü kutlamaması çok üzücü.

16) - 1. bilmiştir 2. ve beraberlikle 3. güçlükleri 4. milli birlik 5. yenmesini 6. Türk milleti

Yukarıdaki kelimelerle gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 6-3-5-1-4-2 B) 4-2-6-1-4-5

C) 3-6-5-2-4-1 D) 6-4-2-3-5-1

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?


A) İstanbul en güzel ilimizdir.
B) Ankara başkentimizdir.
C) İzmir en sıcak ilimizdir.
D) Konya en düz ilimizdir.

18.) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A. çirkin - güzel B. el - yabancı

C. kırmızı - al D. kanun – yasa

19) Aşağıdakilerden hangisi öznel bir yargı taşır?

A- Yedi kere sekiz elli altı.

B- Bence en güzel renk kırmızıdır

C- Güneş doğudan doğar, batıdan batar.

D- Trafik kurallarına uymazsak trafik kazaları yaşanır

20) Babam üç aydan beri iş arıyor.cümlesinde işi yapan hangisidir ?

A) Babam B) Üç C) Beri D) Arıyor

2

Cevaplar

2013-01-05T18:40:39+02:00

1-a 2-c 3-d 4-b 5-a 6-c 7-d 8-b 9-a 10-b 11-a

0
2013-01-05T18:40:57+02:00

mesaj at yapayııııııııııııımmmmmmmmmmmmmm::::::::::::::::::))))))))))))))))))))))))

0