Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-05T19:44:18+02:00

polar apolar ile çözülür matematikteki +- sonucunun eksi olması gibi düşünebilirsin

0
2013-01-05T19:44:41+02:00

Çözücünün ve çözünenin cinsine göre: Çözücü ve çözünen arasındaki molekül yapısı benzerliği ne kadar fazla ise çözünürlük o kadar fazladır. Her madde her maddede çözünmez.Organik bileşikler organik çözücüde inorganik bileşikler inorganik çözücüde çözünürler. Polar bileşikler polar çözücülerde, apolar bileşikler apolar çözücülerde çözünürler. Örneğinnaftalin suda çözünmez fakat benzende çözünür. Benzer benzeri çözer.

1 5 1