Cevaplar

2012-10-04T18:39:58+03:00

Gıdalarda bulunan C, H, O and N haricindeki elemnetlerdir.
Gerek canlılarda ve gerekse gıdalarda çok öenmli roller oynarlar.
Vücudun mineral toleransı mineralden minerale değişiklik gösterir. Bazı mineraller için eksiklik ile toksisite arasında çok az bir sınır vardır.
Gıdalarda elementler 3 şekilde bulunur.
Doğal olarak
Gıda katkısı olarak ilave edilme
Kontaminant (hasat, prosesleme ve depolama) olarak bulaşma

Minerallerin sınıflandırılması

Bitki ve hayvan dokularında bulunan mineraller konsantrasyonlarına göre majör ve iz mineraller olmak üzere ikiye ayrılır.
Bu sınıflama analitik metotların biyolojik sistemlerde bulunan çok düşük konsantrasyondaki elementlerin miktarının doğru bir şekilde ölçülemediği zamanlarda yapılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır

1 5 1
2012-10-04T18:41:31+03:00

Youtubeye yaz çıkar asaada

1 5 1