Cevaplar

2015-07-11T13:18:15+03:00
Mutasyon:Canlının sahip olduğu DNA zincirindeki yapısal bozulmalar mutasyon olarak tanımlanır. Mutasyona uğramış bir DNA’nın nükleotit sayısında azalma veya artma meydana gelmektedir. Normal DNA dizilişi değişir ve farklı nükleotit dizilimine sahip yeni bir DNA oluşur.Mutasyon sonucunda DNA dizilimi bozulması farklı şekillerde olabilir.
DNA zinciri çift taraflı olarak kopabilir.
DNA’da nükleotitler yanlış eşleşebilir.

modifikasyon: 
Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişikliklerdir. Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Değişme vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya geçmez yani kalıtsal değildir. Ortam sıcaklığı, ışık, nem oranı ve beslenme modifikasyona neden olan etkenlerdir

İYİ DERSLER 
1 4 1