Cevaplar

2013-01-05T21:30:14+02:00

Avrupali Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan met kutsal yerleri Almak for BIRTakımAskeri Seferler düzenlediler. Ayşe seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının uzerinde BIR Haç işareti taşıdıkları for met seferlere "Haçlı Seferleri" denmiştir.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Simdi Haçlı Seferlerinin nedenlerini sırasıyla inceleyelim.

1. Siyasal Nedenler

Müslüman Araplar, Dört Halife ve Emeviler döneminde Suriye, filistinli ve İspanya'yı ele geçirmişlerdi. Ayni zamanda, oğlu derslerimizde gördüğümüzGibi, Selçuklu Turkleri Anadolu'nun Büyük bölümünü, Hıristiyanlık Bizans'in elinden alarak Devlet kurmuşlardı. Ayşe makarnalıkAvrupali Hıristiyanların sinirini bozuyordu.

2. EKONOMİK Nedenler

AVRUPALILAR Eklendi çok eskiden Beri Doğudan'ın GELEN ipek, porselen ve baharat Gibimallara Eklendi çok İlgi göstermişlerdir. Ancak, o Zaman'a dünyanın en Büyük ticaret roads SAYILAN "İpek" ve "Baharat" yollarının denetimi Müslümanların denetiminde bulunuyordu.BaziAVRUPALILAR, Met Müslümanlık Ülkelerine giderek Zengin'in OLMAK istiyorlardı.

3. Dinsel Nedenler

Hıristiyanlar for Kudüs'e Haç Ziyareti YAPMAK kutsal BIR görevdi. Ancak, Haç merkezinin Müslümanların elinde olmasi Hıristiyanların hoşuna gitmiyordu. Haç göreviniRahat Yerine getiremediklerini düşünüyorlardı.Avrupa'NIN ÖNDE GELEN Hıristiyanlık tarikatları once Devlet ve derebeyler arasında barışı sağladılar later onlari, Müslümanlarla savaşmaya çağırdılar. "Ayşe savaşı Hz. İsa ve Tanrı ile istiyor; Müslümanlarla savaşmak en kutsal görevdir; met savasa katılanlar cennete gidecekler "diye propaganda yaptılar. Ayrıca, Hıristiyanlık Bizans'in Türk akınlarından Kurtulmak for Diger Hıristiyanlık ülkelerden two de Bir Yardım istemesi macera Peşinde koşanAvrupaliprensleri ve şövalyeleri savasa katılmaya yönlendiriyordu. Haçlı Seferleri Toplam eight tanedir. İlki 1096'da Başlamış, en sonuncusu imkb 1270 yilinda yapılmıştır.Bunlardan, şimdilik türden dördü BIZI ilgilendirdiği for aşağıda onlardan SÖZ edeceğiz.

BİRİNCİ Haçlı Seferi (1096-1099)

Haçlı Kuvvetleri Papa II. Urbanus'un tâlimatı uyarınca Agustos 1096'da harekete geçtiler. Sefere Batı olan Avrupa krallarının hiçbiri katılmadı. Fransalı (Frank) şövalyelerinin ağırlıkta oldugu Haçlı ordusu four Ayri koldan Yola Çıktı. Yaklasik 4 bin atlı ve 25 bin piyadeden oluşan Haçlı Kuvvetleri BIR Yıl Içinde İstanbul'a (Konstantinopolis'e) Vardi. Ve Bizans desteğini de alan haçlılar 1097'de İznik'i Anadolu Selçuklularının elinden aldılar Bizans'a bıraktılar. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'ın direnişi dolaşmam Anadolu'yu Büyük zorluklar ve kayıplarla Gecen Haçlılar, eight AYLIK kuşatma Fikirlerini haziran 1098'de Antakya'yı aldılar. BURADA Ortaya Çıkan veba salgını dolaşmam aralarında papalık Temsilcisi de OLMAK üzere yüzlerce Haçlı Askeri Oldu. 7 Haziran'da Kudüs'e ulaşdılar. Bir'in AYLIK BIR kuşatma Fikirlerini Kenti Fatımîlerden alıp müslüman ve Yahudi Halki kılıçtan geçirdiler (1099). Haçlılar Kudüs'te BIR krallık, Urfa ve Antakya'da Birer kontluk kurdular. Böylece Haçlı seferleri Hıristiyanlar Açısından Başarı Ile sonuçlandı.Varlıklarını sürdüren met devletlerden Urfa Kontluğunun DAHA later Musul Atabeyi Nureddin Zengi tarafmdan ele geçirilmesi Hıristiyan Diyarında Büyük tepkilere Yol acti ve Papa 1145'de antivirus BIR Haçlı seferi çağrısında bulundu.

1 5 1
En İyi Cevap!
2013-01-05T21:30:35+02:00

Haçlı seferleri çok önemli sonuçlar doğurdu. Müslüman ve Hristiyanlardan yüzbinlerce kişi öldü. Anadolu, Suriye ve şlistin in birçok yeri harap oldu. Anadolu Türk birliğinin kurulması gecikti. Türklerin Batıya doğru ilerleyişi durdu. istanbul un fethi gecikti. Bizans Anadolu yu geri almak için haçlıları kışkırtmıştı. Bunda kısmen başarı sağladıysa da savaştan Bizans da zarar gördü. Sonuçta Bizans Devletinin ömrü uzadı.
Seferlere katılan binlerce senyör ve şövalyelerin çoğu öldü. Avrupalılar, doğudaki ilmi ve teknik seviyenin üstünlüğünü anladılar. O zamana kadar Avrupa da bilinmeyen pusula, kağıt, matbaa, barut Avrupa ya götürüldü. Avrupa da kültür hayatı canlanmaya başladı. Avrupa da Skolastik düşünce zayışadı. Özellikle barutun ateşli silahlarda kullanılmasından sonra Merkezi Krallıkların gücü iyice arttı. Böylece feodal rejim zayışamaya başladı. Avrupa da din adamlarına ve kiliseye duyulan güven azaldı. Papa ve kilise zayışarken, kral ve imparatorların gücüm arttı. Haçlı Seferleri Avrupa için ekonomik bakımdan kazançlı oldu. Avrupa da gemi yapımcılığı gelişti. Deniz ticareti canlandı. Cenova, Venedik, Marsilya gibi Akdeniz limanlarının önemi arttı. Zenginlik anlayışı toprak sahibi olmak düşüncesinden, değerli madenlere sahip olma şekline dönüştü ve ticaret yaparak bu değeri kazananlar yeni bir zümre oluşturdular. Bu zümre Burjuvazi diye adlandırılır. Burjuva sınıfı giderek güçlendi. Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için italyan bankerlerine başvurmaları ise bankacılığı geliştirdi. Hristiyanlarla, Müslümanlar birbirlerini daha yakından tanıdılar. Karşılıklı bir hoşgörü ortamı doğdu. 
Haçlı seferleri coğraş keşişer, reform ve Rönesans hareketlerine zemin hazırlamıştır.

1.Dini Sonuçlar: Din adamlarına duyulan güven sarsılmış, kilise uygulamaları sorgulanmaya başlanmış ve skolastik düşünce zayıflarken özgür düşünce ve bilimsel gelişme başlamıştır. Bu durum Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır.

2.Sosyal Sonuçlar: Vassallar üzerindeki baskılar azalmış, köylülerin durumu düzelmiş ve burjuvazi güçlenmeye başlamıştır. Bu durum, sınıflararası dengelerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

3.Ekonomik Sonuçlar: Doğu-Batı ticareti hızlanmış, Akdeniz limanları canlılık kazanmış ve bu ekonomik canlılıktan en çok İtalyanlar yararlanmıştır. Coğrafya Keşifleri ve Akdeniz ticaretini yeniden zayıflatmıştır. 

4.Bilim-Teknik ve Küıtürel Sonuçlar: İslam bilginleri (Ibn-i Sina, Farabi, Ibn-i Rüşd) ve düşünürleri Avrupa'yı etkiledi. Bu etkilenme aynı zamanda Ispanya'daki Islam dünyasından da gerçekleşmiştir. İslam uygarlığından, Eskiçağ (Antik çağ) Yunan ve Hellen uygarlıkları öğrenildi. Bu da Rönesans'a zemin oluşturdu. Kağıt, matbaa, barut, pusula, dokuma ve bir çok tarım ürünü Avrupalılarca öğrenildi. Kağıt ve matbaa, kültürel canlanmaya; barut, askeri teknolojinin gelişmesine; pusula, Coğrafya keşiflerine neden olmuştur. 

5.Siyasi Sonuçlar : Derebeylerin siyasi gücü azalırken, merkezi krallıklar güçlenmiştir. Din devleti anlayışı zayıflarken, milli monarşiler oluşmaya başlamıştır. Millet (ulus) bilinci ve ulusal devlete geçiş süreci oluşmaya başlamışsa da; ulusal devletlerin kurulması Fransız Ihtilali süreci ile gerçekleşmiştir. 

6.Türk-Islam Dünyasına Etkileri Anadolu, Suriye ve Filistin büyük tahribata uğradı. Türklerin batıya ilerleyişi gecikti. Türklerin Islam dünyasındaki önemi arttı 

1 5 1