Cevaplar

2013-01-05T21:43:47+02:00

Atom nedir ? 

Atomu yoksa  hücremi büyüktür ?

0
2013-01-05T21:43:54+02:00

18. Element nedir?
Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementlerdeki  atomlar tek çeşittir ve elementler saf maddelerdir.

19.Farklı çeşit elementlerdeki atomlar aynı mıdır?
Hayır. Farklı elementler farklı atomlardan oluşur. Örneğin demir elementini oluşturan atomlar ile bakır elementini oluşturan atomlar farklıdır.

20.Molekül nedir?
Atomların oluşturduğu atom kümesi molekül olarak adlandırılır.

21.Elementler kaça  ayrılır?
Moleküler element ve atomik element olarak ikiye ayrılır. En küçük yapı taşı atom olan elementlere atomik element denir. En küçük yapı taşı molekül olan elementlere ise moleküler element denir.

22.Moleküller hep aynı cins atomlardan mı oluşur?
Hayır. Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken,bazı moleküller farklı çeşit atomlar içerebilir.

23.Moleküller kaça ayrılır?
İkiye ayrılır. Basit yapılı ve karmaşık yapılı molekül olmak üzere. Molekül az sayıda atom içeriyorsa basit yapılı molekül,çok sayıda atomdan oluşmuşsa karmaşık yapılı molekül olarak adlandırılır.

24.Bileşik nedir?
En az iki farklı elementin bir araya gelerek oluşturdukları yeni,saf maddelere bileşik denir. Elementler bileşiği oluşturmak için bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturur. Bileşik kendisini oluşturan elementlerden tamamen farklı özelliklere sahiptir.

25.Bileşikler kaça ayrılır?
İkiye ayrılır. Moleküler yapılı bileşik ve moleküler yapıda olmayan bileşik olmak üzere.

26.Fiziksel değişim nedir?
Maddelerin kimliğini değiştirmeden,sadece görünümünde meydana gelen değişikliklere fiziksel değişim denir. Örneğin bir cam bardağı kırdığımızda cam parçaları yinede cam özelliği taşır.

27.Fiziksel değişime hangi örnekler verilebilir?
Erime,buharlaşma,donma,yoğuşma,süblimleşme,kırılma,ufalanma,yırtılma ,parçalanma v.b. olaylar fiziksel değişime örnektir.

 

 BUYUR AL Dikkat Ettinsen Cevaplarıda Var lütven en iyi yap

1 5 1