İNSAN VE TARİH:
Tarih , insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere tarihi meydana getiren insandır. Hikaye , masal, efsane ve kıssalarda değişmez kahranan öne çıkması insanın tarihe karşı ilgisini arttırmıştır.
Tarih, insan hafızasında hep geçmişe ait bir kavram olarak yer edinmiştir. Bunun sebebi , tarihin geçmişte yaşanan olayları konu edinmesidir. İngiliz tarihçi Collingwood (kolinvud)’un dediği gibi “Geçiş, bir anlamda bugün, hala yaşayan bir zaman dilimidir.” Geçmişte yaşanan olayların etkisi uzun süre devam edebilir. Bu yüzden günümüzdeki olayları açıklamasında geçmiş, önemli bir yere sahiptir. İngiliz tarihçi Edward H. carr “Tarih nedir ?” adlı kitabında tarihi, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyaloğ olarak ifade etmektedir. İnsan, tarih bilimiyle geçmişi sorgulayarak geleceğine yön vermektedir. “Nereden, gelip, nereye gidiyoruz?” sorusunun cevabını tarihin ışığında aramaktadır. Böylece insan, geçmişini tarih aracılığıyla anlamaya ve sorgulamaya çalışmaktadır.

Wikipedia dediiniz orda bşy bulamdım ..

Bu yazının
özeti gerekiyor . ! .

Lütfen Yardımm ?

1

Cevaplar

2012-10-04T18:51:57+03:00

arkadaş özür dilerim ama ben başka bişey yapıyorum by

0