Cevaplar

2013-01-06T01:48:26+02:00

Kimyasal bağlar atomları bir arada tutan elektriksel çekim kuvvetleri. Bazı bağlar atomları molekülve

 

kristallerde bir arada tutar, bunlara molekül içi bağlar denir. Diğer tür bağlar molekülleri ve bileşikleri bir arada tutar ki, bunlara da moleküller arası bağlar denir.

 

Maddenin teşekkülünde ortaya çıkan muhtelif bağ tipi, maddenin fizikokimyevi

özelliklerinitayin eder.   Kaynama noktası,   yoğunluk, sertlik ve kimyevi aktiflik gibi özellikler atomlar arası bağların türüne bağlıdır. Mesela   oksijenve   hidrojen gibi maddeler, moleküller arası bağların zayıf olmasından dolayı gaz haline kolay geçerler. Buna mukabil metal atomları arasındaki çekim kuvvetleri güçlü olduğundan bunların kaynama noktaları oldukça yüksektir.

Birbirine yaklaşan atomların   çekirdekleri ve elektronları karşılıklı etkileşime girer ve bunun sonucunda atomlar, toplam enerjileri en düşük olacak biçimde uzayda yerleşirler. Bir atom grubunun toplam enerjisi, grubu oluşturan tek tek atomların enerjilerinin toplamından daha düşük olduğunda bu atomlar kimyevi olarak bağlanır, aradaki bu enerji farkına bağlanma enerjisi denir.
0
2013-01-06T02:31:32+02:00

kısmi pozitiflik veya negatiflik tam negatif ve pozitif olmayan çozeltıdır

0