Cevaplar

2012-10-04T18:55:56+03:00

      A-IŞIK REAKSİYONLARI

                 Kloroplastın granumlarında gerçekleşir.reaksiyonun başlaması için ışık enerjisi gerekir.

                 Işık reaksiyonunda ADP’den ATP sentezlenir.B hadiseye ‘fosfarilasyon’denir.Işıkta gerçekleştiğinden dolayı buna ‘fotofosforilasyon’denir.İki şekilde gerçekleşir.

                         1-DEVİRLİ FOTOFOSFARİLASYON

                  Klorofil molekülüne ışık tayfalarının çarpması sonucu elektron (e-)koparılması sağlanır.Kloroplasta (ETS) denen enzim sistemi bulunur.Bu sistemde elektron taşıyan yapılar...

1. Ferrodoksin

2. Plastakinon

3. Sitokromlar

                Işık enerjisi klorofil molekülüne çarpar ve klorofilden elektron ayrılır.Kopan bu yüksek enerjili elektronlar ferrodoksine aktarılır.Elektron buradan klorofile tekrar döner bu esnada 2ATP kazanılır.

                        2-DEVİRSİZ FOTOFOSFARİLASYON

               Klorofil molekülüne şiddetli ışık tayfalarının çarpması sonucu klorofilden elektronlar kopması sağlanır.Elektron kopması hızlı olduğundan E.T.S deki Ferrodoksin elektronu hemen NADP ye verir.Elektron NADP de kalır.Klorofildeki elektron açığının giderilmesi suyun parçalanmasıyla sağlanır.

               Klorofilden koparılan elektron tekrar klorofile dönmez.Klorofilin e- açığı H2O un parçalanması ile ortaya çıkan OH-dan karşılanır.1ATP kazanılır.Karanlık devre için gerekli ATP ve NADPH2 SENTEZİ sağlanır.

           

             ÖĞRENCİ KAZANIMLARI:Öğrenci bu deney sayesinde ışığın bitkiler için ne kadar önemli olduğu;bitkinin ışık enerjisi sayesinde fotosentez gerçekleştirdiğini.Fotosentezin ise canlıların yaşamındaki önemi(bütün canlıların kullandığı O2’nin fotosentez sonucu elde edildiği,bununla beraber CO2 ‘di absorbe edip doğadaki O2 ve CO2miktarını dengelediği.)bir çiçek yetiştirirken çiçeği ışık alabileceği bir ortamda bırakması gerektiğini öğrenir.

 

0
2012-10-04T18:56:03+03:00

walla ben onu bilmiyorum by

0