Cevaplar

2013-01-06T11:09:00+02:00

ileşiklerin Genel Özellikleri

Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır. Bileşikler belirli fomüllerle ifade edilirler. Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır. Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşur. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler. Su yakıcı olan oksijen ve yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür. Homojendirler. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

Bileşikle Karışımın Farkı
Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler, fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Bazı Bileşiklerin İsim ve Formülleri 

Tuz: NaCl Potasyumpermanganat: KMnO4 Asetik asit: CH3COOH Kalsiyum karbonat: CaCO3 Baryum sülfat: BaSO4 Amonyum fosfat: (NH4)3PO4 Karbonat: CO3 Nitrat: NO3 Hidrojen klorür: HCl Kükürt dioksit: SO2 Karbondioksit: CO2 Glikoz: C6H12O6 Su: H2O Amonyak: NH3 
Basit şeker: CaOKaynak: http://www.msxlabs.org/forum/kimya/241934-bilesik-nedir-bilesikler-ve-ozellikleri-hakkinda-genel-bilgiler.html#ixzz2HBW9m3wK

0
2013-01-06T11:09:01+02:00

Cevap: tüm bileşiklerin en küçük yapı taşı 

Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir

1 1 1