Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-07-23T15:49:11+03:00
1.    Diğer adı kazı bilimi olan ve tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıp, kimler tarafından yapıldığını açıklayıp, değerlendiren bilim dalına ne ad verilir?A)   Arkeoloji          B)   Paleografya     C)   Filoloji D)   Nümizmatik     E)   Kronoloji2.    Takvim bilgisi olup, tarihi olayların zamanlarını belirleyerek meydana geliş sıralarını düzenleyen bilim dalına ne ad verilir?A)   Arkeoloji          B)   Paleografya     C)   Filoloji  D)   Nümizmatik     E)   Kronoloji3.    Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?A)   Diplomatik                 B)   Etnografya       C)   Heraldik  D)   Epigrafya                  E)   Antropoloji4.    Eski yazıları tür ve şekil yönünden inceleyip okunmasını sağlayan bilim dalına ne ad verilir?A)   Arkeoloji          B)   Paleografya     C)   Filoloji    D)   Nümizmatik     E)   Kronoloji5.    Anıtlar üzerine yazılmış kitabeleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir?A)   Diplomatik                 B)   Paleografya     C)   Heraldik  D)   Epigrafya                  E)   Filoloji6.    Diğer adı “Meskukat” olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?A)   Arkeoloji          B)   Paleografya     C)   Heraldik D)   Nümizmatik     E)   Epikrafya7.    Dil bilimi olup, dil vasıtasıyla tarihte yaşamış olan milletlerin hangi soya ait olduklarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?A)   Diplomatik                 B)   Paleografya     C)   Heraldik      D)   Epigrafya                  E)   Filoloji8.    Toplumların sosyal ve kültürel yapılarını, ırk ve kökenlerini inceleyen bilim dalına ne denir?A)   Diplomatik                 B)   Etnografya       C)   Heraldik      D)   Epigrafya                  E)   Antropoloji9.    Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceleyen bilim dalına ne denir?A)   Diplomatik                 B)   Paleografya     C)   Heraldik    D)   Epigrafya                  E)   Filoloji10. Sosyal olayları inceleyen, toplumdaki sosyal olayların kaynaklarını ve kanunlarını tespit eden bilim dalına ne ad verilir?A)   Diplomatik                 B)   SosyolojiC)   Etnografya   D)   Coğrafya         E)   Filoloji11. Günümüze kadar gelmiş resmi belgeleri, fermanları, beratları, antlaşma ve yazışmaları inceleyen bilim dalına ne denir?A)   Diplomatik                 B)   Paleografya     C)   Heraldik     D)   Epigrafya                  E)   Filoloji12. Karbon 14 metodu ne işe yarar?A)   Tarihi buluntuların yaşını belirler.B)   Tarihi buluntuların okunmasını sağlar.C)   Tarihi buluntuların neden yapıldığını belirler.D)   Tarihi belgelerdeki mühürleri inceler.E)    İnsanların ırk yapılarını inceler.
0